Praktijk Daan Akkerman

Om een afspraak te maken, of voor meer informatie, klik op de rode knop.

 

Over Daan Akkerman

Daan Akkerman is geboren en getogen te Westerlee in Groningen. Als kind al zag hij entiteiten en had ook andere paranormale ervaringen. Hij was er zich niet van bewust dat anderen dit niet zagen. Ook deed hij toen al spontaan voorspellingen die eigenlijk altijd uitkwamen. Deze gave heeft hij benut en verdiept. Vele mensen zijn inmiddels bij hem op consult geweest. Mensen uit alle rangen en standen en uit vele landen hebben hem geraadpleegd.

Naast zijn werk als paragnost is Daan Akkerman ook trance-medium voor het Esoterisch Genootschap. Tijdens de trancesessies is Daan Akkerman volledig in trance en krijgt hij antwoorden door van de Witte Broederschap met name van Meester Lanto.

Wilt u een consult in Amsterdam, Groningen of in Klarenbeek (bij Apeldoorn) boeken, klik dan op de rode knop bovenaan (Consult boeken).

 

Een interview met Daan

Over de actualiteit in 2022. Wat gebeurt er allemaal, waar komt het vandaan en waar gaat het naar toe? Met uitleg, betekenis en duiding van allerlei zaken.

Om de video te bekijken klik hier.

 

Draaiorgel na 13 jaar gevonden

Een draaiorgel, waar Henny Vlaswinkel uit Zuidwolde al dertien jaar naar zocht, is gevonden in Kaiserslautern in Duitsland. Het orgel stamt uit 1908 en is volledig gerestaureerd door de vader van Vlaswinkel, die in 1991 is overleden. Sindsdien was het de grootste wens van Vlaswinkel om het orgel nog een keer te horen en dat lijkt dus te gaan lukken. Opmerkelijk is dat paragnost Daan Akkerman zo'n tien jaar geleden in het Radio Noord-programma 'Het Prinsenhof' voorspelde dat het orgel in Duitsland gevonden zou worden.

 

Het Esoterisch Genootschap

Het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen (verder te noemen E.G.) is een in vorm gegoten uiterlijke organisatie van zielen die reageren op de impulsen van de Tweede Straals energie van Liefde en Wijsheid. Mensen die hun persoonlijkheid tot instrument hebben gemaakt voor hun ziel, zijn ontvankelijk voor deze Tweede Straals energie.

Met behoud van hun eigen identiteit stellen zij zich ten doel een bundeling van Tweede Straals kracht te bevorderen, teneinde een energieveld te scheppen waarin een dermate groot krachtveld wordt gerealiseerd, dat verbinding wordt gemaakt met andere velden van Tweede Straals energie zowel in de voor ons zichtbare als onzichtbare werelden.Het Genootschap gaat uit van het feit dat alle manifestatie zichtbaar of onzichtbaar het gevolg is van een Albron van bewustzijn die zich middels een zevenvoudige oer-energie uitdrukt. Zoals de stralen van de zon zich laten ontleden in zeven sprektrumkleuren, is de eeuwige energie die gegeven wordt vanuit het allerhoogste niveau ontleedbaar in zeven kwalificaties. Dit zijn gedifferentieerde krachten die in verhouding tot elkaar staan en esoterisch als volgt bekend zijn:

1e straal = Wil of macht – in de christelijke terminologie: God de Vader.
2e straal = Liefde en wijsheid – in de christelijke terminologie: God de Zoon.
3e straal = Werkzame intelligentie – in de christelijke terminologie: God de Heilige Geest.
4e straal = Harmonie door conflict.
5e straal = Concrete kennis (wetenschap).
6e straal = Abstract idealisme.
7e straal = Ceremoniële Magie.

Het E.G. erkent dat iedere straal wordt geregeerd door een grote eenheid van bewustzijn en dat de Christusenergie een wereldomvattende impuls heeft gegeven, die zich kristalliseerde in het Christelijk geloof verenigd in de verschillende Christelijke religies.

Doelstellingen

  • Vorming van een universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, huidskleur, maatschappelijke positie of geslacht.
  • Aanmoediging van de vergelijkende studie der godsdiensten en wijsbegeerten.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en van de latente spirituele krachten in de mens.
  • Het één laten worden van alle spirituele/esoterische stromingen, waar ook ter wereld.