Data:

18 en 19 Februari     2023 deel 1

18 en 19 Maart         2023 deel 2

Cursus Aura, Chakra & Healing

Door een van mijn consulten in 2008 leerde ik Jo Brink de Boer kennen , zij is nu therapeut in praktijk "Centrum Vivere". Zij geeft al sinds jaren op geheel verantwoorde wijze consulten aan cliënten uit geheel Nederland. De ideologie sprak mij direct aan. Leven in en met de mens en de natuur zonder deze te schaden en er het liefst nog iets toe te voegen.

 

Over: Daan Akkeman

Aura Chakra Reader en (trance) Medium; Aura en Chakra Healer zijn hele leven ziet hij aura's bij planten, dieren, mensen. En al vroeg leerde hij zo de verschillende stemmingen en karakters van mensen kennen. Als kind zag Daan daar de leuke kanten van: aan de hand van de kleuren die om de juf hingen, wist hij hoe haar stemming was en wanneer hij haar het beste iets kon vragen. Later echter kwamen ook de lastigere kanten van deze gave naar boven. Niet iedereen bleek immers te ervaren wat hij zag en zei. Op een gegeven moment moest hij zelfs van zijn ouders bij de oogarts langs. 'Misschien ziet Daan wel te veel', was de diagnose. "Dit is altijd zo gebleven, al kan ik het inmiddels uitschakelen", vertelt Daan lachend. "Als ik langs iemand heen kijk, zie ik de structuur en kleuren van de aura. Of ze open, dicht, licht of donker zijn; dit geeft veel informatie over iemand.” Uitspraak van Daan: ’Het licht neemt toe in de wereld, maar de hardheid van de duisternis groeit ook. Dit is een teken dat er iets naar een hoogtepunt gaat ...'

CURSUS AURA, CHAKRA'S EN HEALING

Deze cursus is tot stand gekomen door jarenlange ervaring in het lezen van aura’s en chakra’s door (trance) medium/paragnost Daan Akkerman. In deze cursus wordt ingegaan op de relatie tussen ziekte, geest en lichaam. Kortom wat wil ziekte ons nog meer zeggen behalve dat we uit balans zijn geslagen. Hoe kunnen we weer in balans komen?

Hoe kunnen we onszelf en anderen genezen? Deze cursus is vooral ook gericht op de ontwikkeling van de mensheid in de nieuwe tijd het z.g. Aquarius tijdperk waarin de mens zich ontwikkeld van 7 naar 13 chakra’s en daardoor veel sensitiever is dan

vroeger. Ook het thema; ‘intuïtieve ontwikkeling’ wordt uitgebreid besproken en er wordt met verschillende behandelwijzen en meditatie technieken geoefend.

 

Ik heb daarom februari 2023 (1e weekend) en maart 2023 (2e weekend) een cursus georganiseerd om daar op die prachtige locatie in Klarenbeek twee hele weekenden een cursus aura, chakra, healing en inturïtieve ontwikkeling te geven. De gehele tijd, dus 4 dagenlang, zal er met voldoende pauzes en tijd voor wandelingen, een unieke cursus door mij worden geven, met geweldige meditatie en paranormale technieken maar daarover straks meer. Er is voortdurende koffie, thee en water tijdens de cursus, en tussen de middag een uitgebreide lunch uiteraard zoveel mogelijk ecologisch biologisch bereid, tijdens de cursussen zijn koffie/thee/water ook allemaal biologisch en bij het geheel inbegrepen.

De cursusdagen beginnen om tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags met voldoende pauzes tussendoor en een lunch rond één uur ’s middags van een uur middagpauze.

Waarom ik deze cursus geef…

In deze vier dagen (twee weekenden) zal ik mijn uiterste best voor je doen, jouw spirituele kennis te vergroten en jouw chakra’s, aura te reinigen, Kundalini te activeren en je paranormale, spirituele technieken te leren, zodat je eindelijk een echte doorbraak in jouw spirituele groei kunt ervaren. Waarom er tientallen jaren over doen om een beetje vooruitgang te hebben in je spirituele groei, dat is niet meer nodig. Jezelf verdrinken in vage onpraktische boeken of naar onpersoonlijke audio cursussen luisteren. Nee, dat is het echt niet. Wat als veel van de informatie die je kreeg ook nog eens fout was? Of wat als de mensen die je dit leerden geen enkele praktische ervaring hadden. Geloof me, jammer genoeg het gebeurd telkens weer.

Als je iets zou willen leren... het echt zou willen doorgronden, wat zou je dan liever doen?

Het boek lezen van een expert op dat vlak, of…

De expert meenemen en hem helemaal ondervragen tot hij je alles heeft verteld, dat jij wou weten over jouw favoriete onderwerp? Het is natuurlijk veel beter de informatie te krijgen direct van de persoon met praktische ervaring, dan er over te lezen en het zelf proberen uit te zoeken. En dat is niet anders voor wat betreft spirituele groei of het ontwikkelen van jouw paranormale vaardigheden. Je kunt een hoop theoretische boeken kopen en het allemaal zelf proberen uit te vissen… of je kunt naar de expert zelf toe gaan en horen wat hij gebaseerd op ervaring te zeggen heeft, live en geheel persoonlijk. Ik kan nu 4 dagen met jou persoonlijk samenwerken, al je vragen beantwoorden en je persoonlijk begeleiden in jouw ontwikkeling!

Dat zou je een heel stuk verder brengen. Toch?

Vierdaagse Cursus (twee weekenden)

 

*Aura, Chakra Activatie en Reiniging, *Aura en Chakra Healing en Reading, *Reconnection en Disconnection, *Aura & Chakra Meditatie, *Intuïtieve Ontwikkeling en *Ontwikkeling Paranormale Vermogens.

Cursus programma:

Chakra & Aura Activatie (1e dag ’s morgens, 1e weekend)

Het programma begint ’s morgens rond tien uur met een voorstel ronde met daarna een persoonlijk ritueel voor elke deelnemer waarin jouw Chakra’s en Aura worden geactiveerd en schoongemaakt. Dit zal jouw chakra’s toelaten meer spirituele energie op te nemen en zal je spirituele ontwikkeling versnellen. Dit is cruciaal voor later in deze training.

Tijdens de cursus zullen jouw chakra’s schoon worden gemaakt. Je zult ook leren hoe je de chakra’s zelf kunt zuiveren. Het is belangrijk om de chakra’s schoon te houden omdat in schone chakra’s zuivere energie gemakkelijker kan worden opgenomen. Dit beschermt je eveneens tegen negatieve invloeden.

Reiniging van het energetisch lichaam. Dit maakt het je makkelijker om contact te maken met het geestelijke en maakt je ook rustiger van binnen.

Schoonmaken van de aura. Hierbij wordt je aura gezuiverd van alle negatieve elementen. Dit vormt tegelijk ook een energetische bescherming. Dit alles wordt nog wel een paar keer herhaald tijdens de gehele cursus.

Aura & Chakra, Healing en Reading (1e dag ’s middags, 1e weekend)

De middag begint met een uitgebreide lezing over de werking van de aura en chakra’s. Een en ander wordt nader verklaard met ondersteunende tekeningen. Daarom is het raadzaam een blocnote of iets dergelijks mee te nemen. Ik maak deze dag ook gebruik van een powerpoint-presentatie en meditatieve muziek. Ik stuur iedereen na de cursus een schriftelijk verslag van de cursus. Maar over dit gedeelte kunnen tussendoor later in de cursus delen ook nog altijd vragen worden gesteld.

Aura & Chakra, Healing en Reading (2e dag ’s morgens, 1e weekend)

Op deze dag begint het praktische gedeelte, waarin je de gelegenheid wordt geboden ook zelf een aura te zien (de een heeft hiervoor meer feeling dan de ander). Ook kundalini meditatie en aura, chakra meditatie is onderdeel van de workshop “Aura’s, Chakra’s & Healing’ want door meditatie kunnen de chakra’s beter gevoeld en “gestimuleerd” worden.

Aura & Chakra, Healing (2e dag ’s middags, 1e weekend)

Het onderdeel ‘Healing’ van de cursus, wordt op deze dag behandeld. Je leert jezelf maar ook anderen te healen via het causale deel van de aura. Dankzij de informatie uit de vorige cursusdelen leer je chakra’s te openen bij jezelf en bij anderen en de “geestelijke accu” weer op te laden. De dag wordt afgesloten met meditatie en reinigingstechnieken.

Aura, Chakra Reading en Meditatie (3e dag ’s morgens, 2e weekend)

Deze ochtend leer je de aura te zien, maar ook te readen. Je leert op deze dag, ook te schouwen in vorige levens. Dit wil zeggen dat als je in de aura van iemand kijkt ook beelden kunt krijgen van die persoon zijn vorige existenties. ook hoe je een aura kunt waarnemen en hoe je chakra’s kunt waarnemen. Je kunt dit ook nog allemaal praktisch oefenen, later als je weer thuis bent. Maar ik zal deze dag ook aandacht besteden aan meditatie en kundalini oefeningen. Aura bescherming technieken en energetische huisreiniging technieken.

Reconnection & Disconnection (3e dag ’s middags, 2e weekend)

We zijn allemaal geïncarneerd dat staat vast, anders waren we niet op deze aarde. Esoterisch gezien zijn we allemaal geïncarneerd met één of meerdere opdrachten, leerschool ofwel karma. Maar kennen we onze opdracht wel? Of zijn we al heel lang van het ‘pad’ af? Zo ja, hoe komen we weer op dit pad? Hoe verbinden we ons weer met onze oorspronkelijke opdracht? Ik zal je door een korte meditatie kennis laten maken met jouw oorspronkelijke opdracht. Meestal krijgen we in het leven ook tegenwind van mensen, waarvan wij vinden dat die het niet zo goed met ons voor hebben. In het Engels noemt men dit de ‘opposite soul’. Eigenlijk wil de ‘opposite soul’ ons een les leren en is het net een spiegel.

Als wij onze les geleerd hebben, kunnen wij deze mensen in feite loslaten. Maar meestal gebeurt dit niet en blijven we steeds maar dezelfde type mensen tegenkomen die ons steeds weer dezelfde problemen opleveren. In een korte disconnection meditatie zal ik jou het mogelijk maken jouw ‘opposite soul’ los te laten, nadat je de les van deze persoon hebt begrepen.

Intuïtieve Ontwikkeling & Ontwikkeling Paranormale Vermogens (4e dag, 2e weekend)

Deze laatste dag leer je ‘diagnosticeren’ door middel van foto’s te ‘lezen’ of via klachtomschrijving van personen de achterliggende oorzaak te herkennen. Ook leer je deze dag om via paranormale weg, contact te maken met jouw Gids of Beschermengel. Het thema intuïtieve ontwikkeling komt nu uitgebreid aan bod. Het in contact staan met de geestelijke wereld om op die wijze met de geestelijke wereld te communiceren om zo ook anderen te helpen. Ten slotte gaan we elkaar healen, om te zien of we praktisch nu de healingsmethoden kunnen toepassen. We sluiten deze cursus af met een uitwisseling van ervaringen en een uitgebreide sluitingsmeditatie.

Wat is een aura en wat zijn chakra's?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende. Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan die het beste worden voorgesteld als het verstrooide licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.
De aura is een spiegel van ons 'innerlijk zijn'. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid (op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend, etc. De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.
Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen. De laag die het dichts bij het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie. Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis. Tijdens de workshop worden de betekenissen uitgebreid behandeld. Chakra's zijn energie-opnamepunten in de aura en dat zijn er 13, te weten:

Deze workshop is tot stand gekomen door jarenlange ervaring in het lezen van aura’s en chakra’s door paragnost Daan Akkerman. In deze cursus wordt ingegaan op de relatie tussen ziekte, geest en lichaam. Kortom wat wil ziekte ons nog meer zeggen behalve dat we uit balans zijn geslagen. Hoe kunnen we weer in balans komen?

Hoe kunnen we onszelf en anderen genezen? Deze cursus is vooral ook gericht op de ontwikkeling van de mensheid in de nieuwe tijd het z.g. Aquarius tijdperk waarin de mens zich ontwikkeld van 7 naar 13 chakra’s en daardoor veel sensitiever is dan vroeger.
Ook het thema; ‘intuïtieve ontwikkeling’ wordt uitgebreid besproken en er wordt met verschillende behandelwijzen geoefend.

Wat is een aura en wat zijn chakra's?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende. Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan die het beste worden voorgesteld als het verstrooide licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.
De aura is een spiegel van ons 'innerlijk zijn'. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid (op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend, etc. De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.
Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen. De laag die het dichts bij het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.
Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis. Tijdens de workshop worden de betekenissen uitgebreid behandeld.

Chakra's zijn energie-opnamepunten in de aura en dat zijn er 13, te weten:

1. stuitchakra (aarde-energie)
2. sacraal chakra (kundalini)
3. chipunt (seksualiteit)
4. miltchakra (vitaliteit)
5. plexus solarus (emoties)
6. hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
7. christuschakra (universele liefde)
8. keelchakra (communicatie)
9. derde oog (visualisatievermogen)
10. kroonchakra (intuïtie)
11. eerste ring (wit)
12. tweede ring (zilver) 3e dimensie
13. derde ring (goud) 4e dimensie
- boven de 3e ring (het onnoemlijke) 5e dimensie

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem of kelk die, al naar gelang de omstandigheden, open of dicht kan staan. Is een chakra - bv. de keelchakra - gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren.
Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat. Chakra's zijn de energiepoorten van kosmos naar mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de 13 chakra's goed zijn geopend. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie.

De cursus zal plaatsvinden in Klarenbeek (nabij Apeldoorn)

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan ben ik altijd bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 06 53104794. De kosten van de cursus zijn inclusief koffie, thee, lunch, organisatiekosten € 495,00 voor 2 weekenden, ofwel nog geen € 125,00 voor één dag. In Klarenbeek en omgeving zijn ook B&B's dus je kunt voor geringe kosten ook overnachten etc. Als je deze dagen niet kunt en wel op een later tijdstip aan een vervolg cursus deel wilt nemen, wil je mij dit dan laten weten?

Tarieven en Locatie

ALLE CURSUSSEN

Tarieven/Betalingswijze

• 4-daagse cursus € 495,00,- (incl. uitgebreide lunch, koffie, thee etc.)

De cursusdagen beginnen om 10 uur en eindigen rond 17.00 in Klarenbeek (nabij Apeldoorn) Hanekerweg 15. Aantal deelnemers van 10 tot max. 15 personen.

Het cursusgeld dient minimaal 1 week van te voren op bankrekening t.n.v. Iliomare Distr. Neth. NL82 INGB 0006 4661 16 gestort te zijn onder vermelding van uw naam en cursus data, een en ander i.v.m. de doorgang van de workshop.

De annulering kosten zijn € 95, - bij annulering vòòr 1 week voor cursus aanvang. Wanneer een deelnemer voortijdig de cursus verlaat is wel het hele cursusbedrag verschuldigd.

Tijdens de workshop wordt het volgende materiaal gehanteerd:

‘Licht op de Aura’ Auteur: Barbara Ann Brennan, ISBN 90230 0731X en ‘Ziekte, Karma de weg naar Genezing’ door Meester Lanto/Daan Akkerman Uitgeverij, Akasha

INSCHRIJVEN OP EEN CURSUS KAN OOK

kunt u bijvoorbeeld niet op de data zoals hier aangegeven maar wilt u wel graag een cursus gaan doen dan kunt u mij een e-mail sturen en hou ik u automatisch op de hoogte wanneer er weer een cursus plaatsvind...

e-mail: daanakkerman@icloud.com

In Klarenbeek (nabij Apeldoorn) Hanekerweg 15

28 en 29 Januari 2023

HARRY POTTER CURSUS

Uitnodiging:

Vervolg cursus Aura, Chakra en Healing, cursus;

‘Toveren, ofwel Harry Potter cursus.’

 

Data: 28 en 29 januari 2023
Van 10:00 tot 17:00 uur inclusief lunch, koffie, thee en water etc.

Beste vrienden,

 

Op zaterdag en zondag 28 en 29 januari 2023 wordt er weer een prachtige vervolgcursus Aura, Chakra’s en Healing of wel cursus toveren gegeven in Klarenbeek (bij Apeldoorn), beide dagen van 10.00 uur tot 17:00 uur.

 

De vervolgcursus zal iedere dag in een ander thema staan.

 

We zullen ons o.a. op zaterdag gaan bezig houden met meditatie op de aura en de 13 chakra’s, regressie, contact met je gids, met aura en chakra, healing, het hulp inroepen van je krachtdier en intuïtieve ontwikkeling

 

De zondag zal in het teken staan van meditatie op de 13 chakra’s, genezen op afstand, huisreiniging, aura lifters en bezetenheid en het over helpen van dwalende entiteiten naar het licht en het diagnosticeren van fysieke en geestelijke stoornissen vertaald naar; ‘Wat wil ziekte je vertellen?’

 

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan ben ik altijd bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 06 53104794.

 

De kosten van de vervolgcursus zijn inclusief koffie, thee, lunch en organisatiekosten € 249,00 voor het hele weekend. In en bij Klarenbeek is ook een B&B en camping dus je kunt voor geringe kosten ook overnachten etc. dit moet jezelf even googelen.

 

Als je deze dagen niet kunt en wel op een later tijdstip aan een vervolg cursus deel wilt nemen, wil je mij dit dan laten weten? Met vriendelijke groet tot ziens in Westerlee.

 

De cursus zal plaatsvinden in Klarenbeek (nabij Apeldoorn)

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan ben ik altijd bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 06 53104794. De kosten van de cursus zijn inclusief koffie, thee, lunch, organisatiekosten € 249,00 voor 1weekend, ofwel nog geen € 125,00 voor één dag. In Klarenbeek en omgeving zijn ook B&B's dus je kunt voor geringe kosten ook overnachten etc. Als je deze dagen niet kunt en wel op een later tijdstip aan een (vervolg) cursus deel wilt nemen, wil je mij dit dan laten weten?

De cursusdagen beginnen om 10 uur en eindigen rond 17.00 in Klarenbeek (nabij Apeldoorn) Hanekerweg. 15. Aantal deelnemers van 10 tot max. 15 personen

Het cursusgeld dient minimaal 1 week van te voren op bankrekening t.n.v. Iliomare Distr. Neth. NL82 INGB 0006 4661 16 gestort gestort te zijn onder vermelding van uw naam en cursus data, een en ander i.v.m. de doorgang van de workshop.

 

 

 

Bij voldoende aanmeldingen

"Cursus dromen, symboliek

en intuïtieve ontwikkeling"

Na sinds 1985 cursussen te hebben gegeven in aura/chakra/healing en Tarot/numerologie en Kabbala, heb ik besloten mijn jarenlange ervaring, als 'droom- en symboliekduider' vorm te geven in deze interessante cursus, 4 dagen lang (twee weekenden) wordt U wegwijs gemaakt en de mystieke wereld van de eeuwenoude symboliek van droomduiding maar ook van intuïtieve ontwikkeling.

Dag 1 wordt vooral besteed aan 'dromen' waar komen dromen vandaan? De verschillende vormen van dromen zoals, voorspellende dromen, maar ook wat gaat er schuil achter de z.g. verwerkingsdroom en hebben angstdromen (nachtmerries) ook betekenis?

Dag 2 wordt vooral besteed aan symboliek, de symboliek van kleuren, voorwerpen, getallen, dieren, mensen etc.

Dag 3 wordt aandacht besteed aan uitleg van de boom visualisatie.

Dag 4 wordt vooral aandacht besteed aan intuïtieve ontwikkeling, het is de laatste dag van de cursus en we zullen dan ook in de praktijk toetsen tot in hoeverre we in staat zijn bij elkaar de symboliek van onze tekeningen, dromen, boomvisualisaties te duiden en intuïtief te interpreteren.

Tarot, numerologie en kabbala

Data:

5 en 6 november 2022

en

26 en 27 november 2022

 

Leer in 2 weekenden tarotkaarten lezen voor jezelf en anderen!

Veel mensen willen graag Tarot kaarten leren leggen en duiden, maar het lijkt hen dan dermate gecompliceerd dat ze daar niet aan beginnen, men denkt het nooit te kunnen onthouden, ik geef al jaren Tarot en Numerologie cursussen en heb uit ervaring een methode ontwikkeld, om cursisten spelender wijs het leggen van de Tarot kaarten en de numerieke duiding te leren.

Jammer genoeg geven veel boeken zoveel informatie dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De opzet van deze cursus is om iedere kaart aan een kort onderzoek te onderwerpen, om een globaal beeld van de kaart te vormen, waardoor je houvast krijgt. Is het globale beeld eenmaal duidelijk, dan kun je daarop voortborduren om je kennis van de kaarten te verbreden en te verdiepen. In deze cursus wordt gewerkt met de "Rider Waite Tarot" omdat deze Tarot de meest duidelijke is. Voor iedere kaart afzonderlijk wordt de symboliek onder de loep genomen, zodat de samenhang tussen symboliek en betekenis duidelijk wordt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de numerologische betekenissen van de getallen 1 tot en met 10 als kapstok, om de betekenissen van alle 78 kaarten gemakkelijk te kunnen onthouden maar ook de zogenaamde meester getallen 11, 22, 33, 44, 55, 66 en 77. Het boek "De Goddelijke Driehoek" uitgeverij "Mirananda" dient als leidraad in deze cursus en het is dan ook aan te bevelen dit boek daarvoor aan te schaffen. Maar uiteindelijk is en blijft de beste methode om de tarot te leren kennen door er na de cursus veel mee te werken.

De Tarot kaartenset bestaat uit 78 kaarten...

Tweeëntwintig daarvan noemen we de Grote Arcana. Arcana is Latijn voor geheimen, dus voor dat wat verborgen is. De Grote Arcana kaarten zijn genummerd van 1 tot en met 21, meestal in Romeinse cijfers, en ze dragen een naam. De Magiër heeft het cijfer I en De Wereld is genummerd XXI. De Dwaas is de 22ste kaart of wel de kaart 0. De kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten (4 x 14 kaarten).

De Kleine Arcana kent vier series kaarten van aas tot en met 10 en vier figuurkaarten. De symbolen van de Kleine Arcana zijn, Staven, Kelken, Zwaarden en Pentakels. De figuurkaarten zijn Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap. Deze worden meestal de hofkaarten genoemd. Hiervan zijn er in totaal 14, vier keer 14 in ieder symbool. Omdat de hofkaarten vaak als 'moeilijk' worden ervaren, worden ze in een aparte les behandeld en niet samen met de kaarten van de grote 'Arcana'. De cursus Tarot, Numerologie en Kabbala voor bestaat uit 4 dagen (2 weekenden) en raak je stap voor stap, bijna moeiteloos, vertrouwd met de tarotkaarten. Iedere les bevat ook opgaven om zelf met de tarotkaarten aan de slag te gaan, zodat je vanaf de eerste les al gaat leren hoe je de tarotkaarten kunt lezen in relatie tot elkaar en in verband kunt brengen met een gestelde vraag. Iedereen kan het leren!

Jammer genoeg geven veel boeken zoveel informatie dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De opzet van deze cursus is om iedere kaart aan een kort onderzoek te onderwerpen, om een globaal beeld van de kaart te vormen, waardoor je houvast krijgt. Is het globale beeld eenmaal duidelijk, dan kun je daarop voortborduren om je kennis van de kaarten te verbreden en te verdiepen. In deze cursus wordt gewerkt met de "Rider Waite Tarot" omdat deze Tarot de meest duidelijke is. Voor iedere kaart afzonderlijk wordt de symboliek onder de loep genomen, zodat de samenhang tussen symboliek en betekenis duidelijk wordt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de numerologische betekenissen van de getallen 1 tot en met 10 als kapstok, om de betekenissen van alle 78 kaarten gemakkelijk te kunnen onthouden maar ook de zogenaamde meester getallen 11, 22, 33, 44, 55, 66 en 77. Het boek "De Goddelijke Driehoek" uitgeverij "Mirananda" dient als leidraad in deze cursus en het is dan ook aan te bevelen dit boek daarvoor aan te schaffen. Maar uiteindelijk is en blijft de beste methode om de tarot te leren kennen door er na de cursus veel mee te werken.

In de cursus wordt veel nadruk gelegd op de symboliek van de kaarten. Daan is namelijk van mening dat symbolen energetische betekenisdragers zijn, die resoneren met ons onderbewuste en bovenbewuste en dat de betekenis van een kaart voor een groot deel van de afgebeelde symboliek afhangt en het geheime getal die er achter schuil gaat.

De cursus wordt gegeven in een rustige ambiance in een sfeervolle omgeving, alles, zoals: lunch/koffie/thee/water is inclusief de cursus prijs. Lesmateriaal bestaat uit een set Tarot kaarten van Rider Waite en het boek: "De Goddelijke Driehoek" uitgeverij Mirananda. Te bestellen o.a. bij www.bol.com, dit vanzelfsprekend alleen indien je de kaarten of boek nog niet in bezit hebt.