Chohane (bestuurders) van de 7 stralen


Straal/Chohan

  1. El Morya
  2. Lanto
  3. Paolo Veronese
  4. Serapis Bey
  5. Hilarion
  6. Lady Nada
  7. Saint Germain

 

Gemeenschappelijke incarnaties enige opgestegen Meesters:

Atlantis
Lanto
Lady Maria
Lady Portia
Atlantis 2e fase (na de verwoesting van de 2e maan)
Paolo Veronese
Lady Rowena
Serapis Bey
Lady Maria
Lady Nada
Saint Germain
Lady Kuan Yin
ca. 500 v. Chr.
Heerser in China (Lanto)
Konfuzius
Omtrent de Geboorte van Christus
de heilige 3 Koningen: Kaspar (Djwal Khul)
Balthazar (Kuthumi)
Melchior (El Morya)
Mutter Maria (Maria) Joseph van Nazareth (Saint Germain)
Jesus (Sananda)
Maria Magdalena (Lady Nada)
In de 5e/6e eeuw Coning Arthur (El Morya)
Merlin

De opgestegen Meesters

De opgestegen Meesters waren ooit menselijke wezens, die ons zijn voorgegaan. Ze hebben op de aarde geleefd en na een reeks van incarnaties, die op een spiritueel hoog niveau waren en van waar ze uiteindelijk opstijgen konden. Ze zijn nu lichtwezens en instaat om hun bewustzijn naar ons uit te stralen en zich van de materiele wereld te bevrijden. Ze zijn instaat zich zelf en de wereld te veranderen door inspiratie aan ons en wonderen te bewerkstelligen.

De Meesters hoeven niet meer op de aarde te incarneren, om verdere ontwikkeling te bereiken. Ze hebben een ontwikkeling bereikt, waar geen beperkingen en waar geen vorm en tijd is, geen geluid en geen kleuren. Dit niveau is de dimensie van totaal bewustzijn, en wordt het Shamballa van het opgestegen niveau genoemd.

Deze "Meesters" zijn niet onze Meesters, maar Meesters van het pad. Ze hebben hun licht en hun energie verenigt en existeren in het collectieve bewustzijn. De Meesters hebben karakter en persoonlijkheid afgelegd, ze zijn nu bewustzijn en wit licht, omgeven van de uitstraling van facetten van een briljant. Deze facetten van de briljant, representeren ieder een klein deel van een ooit geleefd leven. Door deze vensters ontvangen de Meesters ervaring en weten en zenden hun collectief bewustzijn naar de aarde, zodat het door trance en/of channel mediums ontvangen kan worden en de mensen op hun pad van ontwikkeling geïnformeerd kunnen worden.

 

De Meesters

El Morya
(Opgestegen 1898)

(komt oorspronkelijk van Mercurius)

Chohan van de 1e Straal

(blauw)

Abraham, grondlegger van de 12 stammen

Melchior, een van de drie Koningen, die naar de geboorte van Jezus Christus kwamen

Koning Arthur (5e/6e eeuw)

Thomas Becket (ca. 1117 - 1170 v.Chr.), Martelaar, keerde zich uit gewetensgronden tegen koning Hendrik II

Jacques de Molay, (tot 1314), laatste grootmeester van de Tempeliers, en is op de brandstapel verbrand

Thomas More (1478 - 1534), Martelaar, keerde zich uit gewetensgronden tegen Koning Hendrik de VIII

Akbar (1556 - 1605), Indiase Grootmogol, grootste heerser van het Islamitische India, gronde een monotheistische religie, die zich niet kon handhaven

Thomas Moore (1779 - 1852), Engelse dichter van Ierse afkomst

El Morya Khan, Indiase prins, Radjut, India

Lanto
Chohan van de 2e Straal

(lichtblauw)
Hogepriester in de tempel van "de Goddelijke Moeder" op het ondergegane continent Atlantis

enige belichamingen in Atlantis en de laatste fase voor de ondergang van het weten van de vlam van overwinning en wijsheid, met vele andere hogepriesters en Meesters in de nieuwe wereld

Heerser in China ten tijde van Konfuzius (ca. 551 - 479 v. Chr.)

Tibetaanse Monnik

Konfuzius
2e Straal

(lichtblauw)
Qiu Zhongni Kongzi, genoemd Konfuzius, 551 - 478 v. Chr., in China

Djwal Khul
(Opgestegen 1875)

2e Straal

(lichtblauw)
Kaspar, een van de ingewijde Koningen, die tijdens de geboorte van Jezus Christus aanwezig waren

Djwal Khul (laatste incarnatie)

Kuthumi
(Opgestegen 1889)

2e Straal

(lichtblauw)
Thutmoses III (1503 - 1450 v. Chr.), Profeet van de Farao's, die Amen Ra (zonnegod) diende

Pythagoras (582 - 498 v. Chr.), grootste filosoof van Griekenland en vader van de wiskunde

Balthazar, een van de ingewijde koningen, die bij de geboorte van Jezus Christus aanwezig was

Heilige Frans van Assisi (1182 - 1226), Italië

Sha Jahan (1592 - 1666), liet in 1631 de Taj Mahal in Agra bouwen

Kut Humi Lal Singh

Paolo Veronese
(Opgestegen 1588)

Chohan van de 3e Straal

(roze)
Staatshoofd voor culturele aangelegenheden in Atlantis, zorgde daar voor vele Mensen als inspirerende bron

Meester van de esoterische architectuur in Egypte, drukte de Schoonheid in de symmetrie in de Egyptische bouwwerken uit, alles was doordacht en had een diepere zin

Paolo Veronese (1528 - 1588), kunstschilder in Italië, noemde zich Paolo Caliari

Lady Rowena
(Opgestegen 1879)

3e Straal

(roze)
Priesteres in Atlantis, in de tempel van vrijheid en liefde

Jeanne d'Arc (1412 - 1431), Maagd van Orleans, werd op de brandstapel verbrand

Maria Stuart (1542 - 1587) katholieke Koningin van Schotland, werd onthoofd

Marie Antoinette (1755 - 1793), Koningin van Frankrijk en vrouw van Koning Lodewijk XVI., werd onthoofd

Bernadette Sourbirous (1844 - 1879), de heilige Bernadette van Lourdes

Groepsziel van: Rosa van Luxemburg, Anne Frank, Grace Kelly en Prinses Diana

Serapis Bey
(Opgestegen ca. 400 v. Chr.)

Chohan van de 4e Straal

(kristalwit)
Atlantische Hogepriester (11.500 jaren v. Chr.)

Farao Amenhotep III (1417 - 1379 v. Chr.)

Leonidas, Koning van Sparta (ca. 480 v. Chr.)

Een der bouwmeesters, die de Tempel van Pallas Athene, de Parthenon op de Akropolis gepland en gebouwd hebben

Sananda
4e Straal

(kristalwit)
Jezus Christus
Hilarion
(Opgestegen ca. 371 n. Chr.)

Chohan van de 5e Straal

(groen)
Paulus van Tarsus.

Apostel Paulus.

Hl. Hilarion (ca. 300 - 371 n. Chr.), Cyprus, kluizenaar en Heler uit Palestina

Lady Maria
5e Straal

(groen)
in Lemurie

in Atlantis in de Tempel der "horende genade

Maria, Moeder van Jezus

Lady Nada
Chohan van de 6e Straal

(robijnrood-goud)
Tempel danseres in Atlantis

Maria Magdalena ten tijde van Jesus

Klara von Assisi

Scholastika (zuster van de heilige Benediktus)

Groepsziel van Theresa van Avila en Hildegard von Bingen

Saint Germain
Chohan van de 7e Straal

(violet)
Heerser in de z.g. goudentijd (toen Martianen hier goud dolven) in het gebied van de huidige Sahara 70.000 jaar geleden)

Atlantisch Hogepriester (Tempel van reinheid, Orde van Meester Zadkiel) (voor meer dan 11.500 jaar geleden)

de Hebreeuwse Profeet Samuel (1100 v. Chr.)

Josef van Nazareth

Sint Alban (300 n. Chr.) (in het huidige St. Albans, Herefordshire, England)

Leraar van Proclus (ca. 410/11 - 485), in Athene, gronde Platon Akademie, wijde zich aan Leren van de filosofie, astronomie, mathematiek, en grammatica

Merlijn (5e/6e/ eeuw), adviseur van Koning Arthur

Roger Bacon (1211/14 - 1294), engelse filosoof en natuurwetenschapper

Christian Rozenkruis - Grondlegger van de orde der Rozenkruisers (ca. 1378 - 1484)

Christopher Columbus (1451 - 1506), Genua, Italie

Paracelsus, Zwitser Chemicus, Fysicus en Theoloog

Francis Bacon (1561 - 1626), Engeland, Alchemist, filosoof en auteur, werkte onder de naam Shakespear, biologische zoon van Queen Elisabeth

Graaf van Saint Germain (28-05- 1696 - 1822), (eigenlijk Prins Leopold Georg), noemde zich Sanctus Germanus (heilige Broeder) andere namen; comte Bellamare (Venetië), Graaf Schevening (Pisa), Weldone (Leipzig), Rakoczy (Dresden)

Lady Kuan Yin
7e Straal

(violet)
Dochter van de koninklijke Familie van het Elements Water in Atlantis (haar 3e incarnatie)

Bewoonster een der Isis geweide Tempels in Egypte

Dochter van een Keizer in China

Lady Portia
(Opgestegen 5e/6e eeuw.)

7. Straal

(violet)
lemurische Priesteres in een tempel van de grote godin

in Australische Outback in eenheid met Moeder Natuur

Priesteres van de zeegodin in IJsland

in Ierland

in Schotland

Morgaine La Faye (zuster van Merlijn (5e/6e eeuw), in Albion (Grootbritannie)

Wottana
Wottana, vrouw van een opperhoofd der Sioux


Maha Chohan
Maha Chohan is een ambt, dat door een opgestegen Meester voor een bepaalde tijd uitgeoefend wordt. Iedere tijdperk, iedere wissel in een cultuur, iedere komst en ondergang van een cultuur wordt door een andere Meester begeleid. De Maha Chohan is de begeleider en inspirator van de zeven Stralen, die door zijn wezen versterkt worden. De opgestegen Meester, die dit ambt uitoefent, inspireert en sluit aan op de tijdkwaliteit van het moment.

Op dit moment is Paolo Veronese, de Venetiaanse Meester, de Maha Chohan.