Reacties van cliënten

In het jaar 2003 sloeg bij ons in het gezin het noodlot toe.

Één van onze dochters liet het leven, door een busongeluk.

Het geluk als gezin, het geluk als ouder, het geluk in zijn algemeenheid werd ons ontnomen. Hoe verder zonder zo'n belangrijke spil van je bestaan!

Door een rechercheur uit onze kennissenkring kwamen we terecht bij Daan Akkerman.

Met enige scepsis en een houding van ' Bewijs ons dan ook maar eens even dat het écht is wat u doet' gingen we (wij als ouders en onze oudste dochter) de sessie in.

De eerste tien minuten bleef de scepsis en het gevoel van wéér een teleurstelling kreeg de overhand. Tot het moment dat Daan Akkerman doorkreeg dat wij er niet veel vertrouwen in hadden. Zijn woorden :"Ik krijg wel door hoor, dat jullie er geen bal van geloven!" markeerden de ommekeer in de sessie en in onze scepsis.

Feit na feit werd opgedreund. Feiten die niet eens ieder lid van ons gezin bekend waren.

De meest bijzondere feiten kwamen ten sprake, feiten waarvan Daan Akkerman in geen mogelijkheid op de hoogte kon zijn. En tóch wist hij ze aan te dragen.

Standvastig als hij was, zeker van zijn zaak, bleef hij steevast achter zijn uitspraken staan.

Zelfs wanneer wij daar als gezin geen herkenning in vonden. Vreemd, vonden wij in eerste instantie. Achteraf helemaal niet vreemd. Datgene waaraan Daan bleef vasthouden, maar waar wij geen kant mee op konden, bleek waar. Óók waar! Geen kul, geen gissen, maar absolute waarheden.

Daan Akkerman heeft ons bewezen dat wat hij doet ECHT is. Daan Akkerman is zeker GEEN OPLICHTER

En hoe geweldig is het dat er mensen zijn die ons dergelijke dingen kunnen vertellen en laten meemaken? Hoe prachtig is dat?

Bewijs krijgen dat dood niet dood is, dat onze geliefden voort blijven leven en ons dus nooit zullen verlaten!?

Het heeft ons enorm veel steun gebracht.

Het haalt de pijn niet weg, maar het helpt het wel een stukje draaglijker te maken.

Addo, Janna en Carola K. (volledige naam bij redactie bekend)

* Alinda *

Hallo mijn naam is linda k. mijn vriend is selver d. en is met zijn ouders 6 jaar geleden vaker bij u geweest nu heb ik hele goede verhalen \gehoord dat selver en ik 2 kinderen zouden krijgen en dat ik linda k. hete en dat u dat u dat gewoon wist geweldig en interessant en het is oook nog uit gekomen. En nu is mijn vraag of u ook bij mensen thuis komt ? zo niet als wij bij u komen hoe veel kost het ons dan we zouden dan graag met 4 mensen willen komen. als u bij ons thuis zou komen dan nodigen we meer mensen uit. en wat dan de kosten zijn?. heb heel veel vragen voor u. met vriendelijke groet linda k. (volledige naam en adres bij de redactie bekend)

Beste Daan Akkerman,

Op vrijdagmiddag de 16de december was ik in uw praktijk aan het Krugerplein in Amsterdam, er waren die middag wat problemen met deuren die "dichtwoeien" etc.

Ik was zeer onder de indruk van het gene u me vertelde en was een beetje dichtgeslagen daardoor.

U vertelde mij ook dat het met mijn weerstand wel wat beter zou kunnen, ik ben vergeten hierop wat meer door te vragen, daarom vraag ik uw alsnog wat het is dat u precies heeft gezien.

Ik maak me zorgen.

Wat kan ik er eventueel zelf aan doen?

Is het nodig dat ik weer een afspraak met u maak?

Bij voorbaat hartelijk dank en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Met hartelijke groeten.

Bram de M. (volledige naam bekend bij de redactie)

Hallo meneer Akkerman,

Ik ben vandaag bij u langs geweest en u hebt mij een aantal dingen

verteld. Ik ben erg blij dat u mij vertelde dat het goed is met mijn

vader. Ondanks mijn verdriet over zijn overlijden en het feit dat ik hem

zo diep mis, is het goed dit te horen. Ik wist ook wel dat hij dichtbij

mij was, dus dat was een bevestiging voor mij. Ik wist ook dat mijn moeder

verder van mij af stond en dacht eerst dat ik misschien wel minder voor

haar voelde. Dat is niet zo; ik weet nu dat het komt omdat zij minder

dicht bij de mensen is en zoals u beschreef op een hoger niveau was

aangekomen.

Ik heb nog twee overgebleven vragen aan u. Ik zou u graag nog willen

vragen of u weet of ik nog meer zelfstandige bedrijfsactiviteiten moet

gaan ondernemen. Het grappige is dat ik, naast mijn vaste baan, een klein

bedrijfje in de pr en communicatie heb...toch wel mooi dat u dat zag!

Blijkbaar volg ik al mijn eigen intuïtieve weg, dat heb ik altijd gedaan.

Maar het gekke is dat communicatie in ons gezin van herkomst nooit de

sterkste kant was....en dat kies ik nu.

Ik hoop dat u nog tijd kunt vinden om mij te beantwoorden.

Hartelijke groet en nog erg bedankt

Jetske T. (volledige naam bij de redactie bekend)

Daan Akkerman heb ik leren kennen als een groot man. Een vriendin van mij, die ik eens vertelde naar een helderziende te willen gaan, wist er eentje en zo is het balletje gaan rollen.

Dit alles speelde zich af rond 1995, toen de wereld nog wat rustiger was dan nu. Ik ontmoette hem in zijn Hans en Grietje-achtige huis in zijn woonplaats Westerlee tussen ruisende bomen, waar hij zelf de deur opendeed ten tijde van de afspraak.

Ik herinner me dat hij me bij binnenkomst met een merkwaardige slingerbeweging een hand gaf en me daarbij doordringend aankeek. In de wachtkamer draaide muziek van Dvorak of Tsjaikovski wat het ritueel alleen maar mysterieuzer maakte.

Eenmaal bij binnenkomst – hij moest een Duitse mevrouw eruit laten en in de jas helpen – voelde ik ineens de energie van zijn werk door mij heen gaan en realiseerde mij dat het een bijzondere ontmoeting was. Hij deed mij een beetje denken aan een oom van mij en toch ook weer niet; er was een vreemde uitstraling rondom hem te bespeuren die ik niet kon verklaren.

Hij las mijn aura in gezelschap van een brandende witte kaars en vertelde mij dingen die hij onmogelijk kon weten en die mij op dat moment, vnl. onderbewust, bezig hielden. Het cassettebandje van deze sessie heb ik nog steeds.

Na deze eerste ontmoeting belde ik hem af en toe tijdens zijn telefonische spreekuur en kwam er vaak pas door tegen kwart voor één. Ik realiseerde mij toen al dat de helderziendheid waarmee hij bezig was, verder strekte dan het beeld dat ik ervan had, nl. iemand die in zijn vrije tijd kaarten legde. Ik merkte dat aan de sfeer en entourage waarin ik terecht kwam toen ik er was die me ergens deed denken aan Derrick, het gegeven dat hij ook Duitse klanten ontving en dat het iedere keer als ik belde maar zo druk was. Alsof hij en zijn gezin een teruggetrokken bestaan leidden, ver van het werelds gewoel. Dat dit in feite niet geheel juist was, bleek later.

Op den duur, na een aantal maanden, vroeg hij mij of ik bereid was bij hem de administratie en een deel van de P.R. te gaan verzorgen. Op een donkere avond in september ben ik voor de tweede maal naar hem toe gereden op de fiets voor een intake-gesprek waar ook zijn vrouw bij was. Hierna liet hij me het huis zien en het kwam me voor dat zelfs de herdershond iets paranormaals had... Al met al kwam ik een stapje dichterbij hem en zijn fascinerende, ware het een grotendeels onzichtbare, wereld.

Hij en zijn vrouw gaven mij een warm onthaal. Ik was toen 17 en net een aantal maanden werkloos na gewerkt te hebben bij een uitgeverij in Winschoten. Na enige tijd werd ik gevraagd er te blijven eten en werd ik meegenomen naar zijn lezingen en workshops en vaak ook naar de maandelijkse sessies die hij gaf in Amsterdam Oost. Ik werd a.h.w. een deel van de familie en heb er een prachtige tijd beleefd. Ook heb ik veel mensen leren kennen op het spirituele terrein uit deze periode.

Deze brief dient ervoor om recht te doen aan onterechte negatieve uitlatingen die over hem en zijn vaardigheden soms de ronde doen. De omschrijving van 'een groot man' was aanvankelijk een eerste impressie. Het grappige was hierbij, dat ik dat niet goed kon definiëren, ook niet toen hij er eens een keer om vroeg toen ik hem zei dat hij me steeds qua niveau deed denken aan mensen als ministers, Rien Poortvliet, Peter R. de Vries en Jan Wolkers.

Ik weet nog, dat ik het enkel kon omschrijven als een bepaalde 'volte' (zwaarte) die ik hierbij ervoer, waar hij dan weer weinig van snapte. Zijn uitstraling was, heel vreemd, op het ene moment als die van een minister, dan weer als een ziener of magiër en dan weer als een zakenman. (Ik zei dan in mijn beginperiode toen ik daar werkte ook steeds 'u' tegen hem, iets waarvan hij met klem verzocht dit niet meer te doen en in het vervolg 'jij' te gaan zeggen...)

Ik kwam dus, zoals reeds eerder gezegd, dichterbij zijn wereld en ook bij hem als mens en maakte kennis met zijn vakgebied. Zo ontmoette ik zijn familie en vrienden, collega's en klanten, maakte ik allerhande dingen mee op het paranormale terrein en ontwikkelden mijn eigen vaardigheden op het paranormale vlak zich mettertijd ook steeds meer.

Doch mijn passie ging uit naar het artistieke – tekenen en schilderen –, hetgeen ik al sinds mijn kindertijd deed en zo werd ik door hem voorgedragen om de covers te verzorgen van Par Lanto: het periodiek met sessieverslagen met de Meesters van de Witte Broederschap, een uitgave van het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen, waarvan hij mede-oprichter en voorzitter is. Hij tolereerde het vaak dat ik onder werktijd de agenda vol krabbelde met allerhande tekeningetjes en ik kreeg na enige tijd zelfs van zijn vrouw een plakboek waarin ik af en toe mocht gaan tekenen. Ik werd echt bij het gezin betrokken en heb dat zeer gewaardeerd. Vooral verjaardagen en de Kerstperiode was altijd een prachtige tijd.

De sessieverslagen zijn m.i. behalve uniek ook de beste in zijn soort. Ik heb totnogtoe veel gechannelde en ook wetenschappelijke en semiwetenschappelijke literatuur gelezen omtrent esoterische levensbeschouwing, maar de sessies blinken wel uit in genialiteit en zal vertellen waarom:

De accuraatheid die de Meesters via het mediumschap van Daan Akkerman tentoonspreiden omtrent welke vraag dan ook, is – heel toepasselijk – 'meesterlijk'. Ook in de opbouw van de verslagen door de jaren heen zit een verdieping en verbreding in de zin van hoe Zij de vragen beantwoorden.

De sessies zijn een conglomeraat van alles wat is, zichtbaar, en onzichtbaar: wordt er bv. een vraag gesteld door een van de donateurs tijdens een trancesessie over een planeet in het heelal, dan weten de Meesters hier via het medium een dusdanig antwoord op te geven, dat Zij rekening hebben gehouden met alle facetten rondom deze kwestie. Soms is het zelfs zo, dat het lijkt alsof Zij er niet op antwoorden, of maar half, maar bij nader inzien is daar dan ook een (meesterlijke) reden voor geweest. In feite zijn de sessies wetenschappelijk

Zelfs in de boeken van Blavatski en Alice A. Bailey is nooit zo treffend antwoord gegeven op welk gebied in het leven dan ook in gebundelde vorm (en toch niets afdoend aan de kwaliteit) op onderwerp. Uitgezonderd de boeken van Benjamin Creme, maar hierin is geen sprake van trancemediumschap; in deze informatie zit dus m.i. ruis.

Vanzelfsprekend is het nodig dat de lezer eerst het denkmodel snapt en dat uit zich, binnen het Genootschap, in het Handvest en de site. Na 'eenmaal' hierin zich verdiept, blijkt inderdaad dat het 'Goddelijk Plan' even logisch opgebouwd is als dat één en één twee is.

De andere conclusie die ik trok na de sessies jarenlang bestudeerd te hebben en ook bewaarheid in de werkelijkheid, is dat de zuiverheid en niveau van informatie die geestelijke wezens, zoals in dit geval Meesters, sterk samenhangt met het medium waardoorheen Zij zich kunnen uiten en manifesteren. Dat dit een onnoemelijk samenspel van vele factoren is, is ongetwijfeld het geval.

Iets wat ik toen niet durfde te bevroeden, was dat dit hele gebeuren i.v.m. Daan Akkerman en dan metname de informatie omtrent de Meesters, de aanloop zou zijn naar een hoger plan in mijn leven dat afgerond zeven jaren zou duren. Vnl. voor de sessies met de Meesters van de Witte Broederschap hebben mij een andere visie op het leven en mijzelf gegegeven waarvoor ik nog steeds dankbaar ben. Ik aanzie de belangrijke wending die mijn leven toen heeft genomen als een die zo heeft moeten zijn, met name omdat ik nu, terugblikkend en zelf het mediumschap beoefen, beter de verbanden tussen gebeurtenissen kan zien.

Door de tijd heen en door ervaring ga je zien – iemand had mij dit ooit al eens verteld – dat Daan Akkerman op zijn vakgebied tot een der besten mag worden gerekend. Gezien zijn functie als medium voor de Witte Broederschap, zijn enorme kennis over van alles en nog wat, zijn vakbekwaamheid en toch ook de humor in zijn karakter, maken hem tot een all round medium van hoog niveau die zich in de loop van zijn carrière al voldoende heeft bewezen.

Het doorzicht dat hij heeft in situaties en de simpelheid van het noemen hiervan is een talent op zich. Zijn bescheidenheid laat het hem toe niet te pas en te onpas in de hype van medialand mee te gaan zoals zovelen doen die, zodra hun Derde Oog zich begint te openen, dat breeduit menen te moeten etaleren en vooral in de wedijver te moeten gaan met anderen... binnen hetzelfde vakgebied.

Ik ben er van overtuigd dat het beeld dat ik destijds van Daan Akkerman had, nog steeds in de kern hetzelfde is gebleven. Ofschoon ik veel veranderingen heb gezien en meegemaakt inzake hemzelf, zijn huis, contacten, het Esoterisch Genootschap en de tijdsgeest, is het beeld van de eerste impressie altijd overeind blijven staan.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ook Daan Akkerman een mens is, zij het een met bijzondere gaven en dat mediumschap vele facetten behelst, niet in de laatste plaats vanwege de Broeders van de Schaduw, zeer negatieve entiteiten, die juist het werk van de spiritualist willen remmen. Ik aanzie dat t.o.v. vele scheefstanden die in media en in het sociale verkeer omtrent dit gebied, en aangaande de mensen die hierin werken, heersen een sterk karakter en een scherp onderscheidingsvermogen nodig is, omdat juist voor de 'wetende' zoals madame Blavatski de spiritualist eens omschreef, het de zaak is om door sommige situaties, met name aanvallen vanuit het negatieve, heen te kijken en de wijste te zijn.

Het is bij vele genieën zo geweest dat die in hun tijd verguisd werden - helaas maar waar. Laat dit een troost en een verkapt compliment zijn voor hen die slachtoffer worden van diegenen die, zonder ook maar enige kennis te hebben omtrent de kosmische wetmatigheden, menen te moeten oordelen over zulk fundamenteel gedachtegoed als die wordt geuit door de Witte Broederschap en Diens fakkeldragers op aarde verdeeldheid en alzo verdeeldheid op te roepen. Het zijn vaak dezelfde mensen die niet snappen waarom er zoveel onvrede in de wereld is en zweren bij enkel de grenzen van hun eigen vorming. We laten het maar aan hun karma over, zoals Blavatski dat placht te zeggen.

De boom herkent men uiteindelijk aan zijn vruchten.Dat het echter niet altijd makkelijk is, je staande te houden in een wereld waarin vooral iedereen nog teveel aan zichzelf lijkt te denken, is te begrijpen en iedere aanmoediging en steun naar dit soort mensen is juist nu, nooit een te weinig.

Ik ben er dan ook zeker van, dat – door in zijn energie te hebben mogen existeren – ik het mediumschap en de Leer van de Meesters van de Witte Broederschap, ten dienste van de op handen zijnde Omwenteling naar het Aquariustijdperk, op de wijze zoals ik die nu uitdraag in het dagelijkse leven en binnen mijn functie als medium, nooit op dit niveau had gekregen, als ik Daan Akkerman niet zou hebben ontmoet. Mijn dank t.o.v. hem en zijn werk is dan ook bovenal steeds zeer groot. J. R. te S.

Goedemorgen Daan,

Ik zag je site en je foto en het voelde goed aan.

Graag zou ik je eens willen vragen om naar mijn foto te kijken. Al bijna 4 jaar heb ik last van de buis van Eustachius de KNO-artsen kunnen niets voor mij doen.

Een paar kennissen die paranormaal zijn zeggen dat dit komt omdat ik zaken niet wil horen.

Mijn leven wordt er danig door omvergegooid en heb dan ook af en toe last van angstaanvallen. Ik heb bijna een jaar de straat niet opgedurfd en nu gaat het wel maar af en toe steekt het weer de kop op.

Ik hoop dat je mij iets kunt vertellen hierover. Groetjes, J. (volledige naam bij redactie bekend)

Goedemorgen,

Heb net u site gelezen. Nog niet alles, maar wel erg interessant.

Maar wat ik vragen wou is heeft u kennis betreft het begrip "helder weten " Kan hier weinig over vinden op internet.

Alvast bedankt,

Rob van S. (volledige naam bij de redactie bekend)

Geachte heer Akkerman,

Mijn dank voor het onderhoud in Oldenburg afgelopen donderdag 12 januari

18.00 uur.

U heeft mij goed gezien en vertrouwen gegeven dat ik mijn doel

(charterbedrijf / zeilschool) weet te realiseren. Wat ik graag nog van U

wil horen, is wat ik actief het beste kan doen om mijn balans weer terug

te vinden en aan realisatie van mijn doel te werken ?

Dagelijks mediteer ik en doe kineosologie overkruisoefeningen (hersens

gymnastiek). Elke twee weken neem ik deel aan groepsmeditatie onder

leiding van Thomas (naam bij redactie bekend) en neem deel aan groepstherapie psychoanalyse bij Joachim (naam bij redactie bekend). Ik overweeg met de psychoanalyse te stoppen, daar ik het rendement onvoldoende vindt. Misschien ben ik echter te ongeduldig of

kan ik beter op een andere wijze mijzelf nog beter leren kennen. Na ons

onderhoud had ik ook het gevoel mijzelf eigenlijk goed genoeg te kennen en

moet ik er op vertrouwen dat mijn 'burn' out klachten verdwijnen als ik mij

niet meer van mijn doel (charterbedrijf) laat afleiden.

Misschien kunt U een kort advies per e-mail geven en een

uitvoerig advies tijdens een vervolgconsult.

Met vriendelijke groet,

Rick (naam bij redactie bekend)

Beste Daan Akkerman,

Verschillende van jouw bijeenkomsten heb ik, samen met J. (naam bij redactie bekend), bijgewoond en recent bekeek ik je website.

Bijzonder aansprekend en inspirerend!

Een hartelijke groet uit Groningen, M. (naam bij redactie bekend) Hallo Daan,

Laat ik me even voorstellen: Ik ben Eleonore K. (naam bij redactie bekend)

Jaren geleden (omstreeks 1986-87) heb ik een lezing door jou over chakra's gehoord op de zolder van Hen S. (naam bij redactie bekend) in Friesland.

In 1989 ben ik verhuisd naar Canada Van Couver Island (British Columbia).

Een paar weken geleden kwam ik terecht in jouw website en vond dat uitermate interessant.

Ik ben bezig met een mystische school met als leider Dr. Caroline Myss (Chicago); zij werkt met het boek "The Interior Castle" van St. Teresa van Avila.

Zou je me toe kunnen staan om jouw web site voor haar te vertalen in het Engels? En ik zou de vertaling ook kunnen door sturen naar jou (misschien voor op je Engelse website).

Met vriendelijke groet,

Eleonore K. (naam bij redactie bekend)

Hallo Daan,

Beetje dubbelop, maar ik heb het goede gevoel nog steeds. Dank je wel en de anderen ook, voor gisteravond.

Met vriendelijke groet,

H. de V. (volledige naam bij redactie bekend)

Geachte heer Akkerman, Afgelopen april ben ik bij u op consult geweest, ik was op dat moment heel bang dat ik mijn huisje moest verkopen, omdat ik een andere baan moest zoeken (verhaal van de Portugese baas die zijn handen niet thuis kon houden). U heeft mij toen gezegd dat dit zeker niet het geval zou zijn, en u kreeg heel sterk door dat ik in de uitzendbranche zou gaan werken. Ik had u een dezer dagen een bedankje willen sturen, want het was zeker waar, ik ben bij Start aan het werk gegaan, en in november ben ik door Tempo Team benaderd om een management functie bij hun te gaan bekleden. Ik ben helemaal gelukkig. Nogmaals bedankt Daphne P. (volledige naam bij red. bekend)

Hoi Daan,

We zijn vandaag door de kantonrechter vrijgesproken, zoals jij had voorspeld. De eis van de OvJ was eerst 20 uur taakstraf en 1 week gevangenis.

Groeten,

C. (naam bij redactie bekend)

Hallo,

Vanwaar die voorspellingen van het weer??? Waar is dat op gebaseerd?

onmogelijk! je kan het weer niet voorspellen verder dan een maand vooruit, ja

alleen in grote lijnen, maar echt voorspellen? nee daar geloof ik niet in.

En trouwens het is niet voorspellen, maar verwachten!

Met vriendelijke groet,

Pieter B. (volledige naam bij redactie bekend)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Daniel Akkerman

Verzonden: dinsdag 14 maart 2006 23:27

Aan: (adres bij redactie bekend)

Onderwerp: Hey Pieter

Hey Pieter,

Leuk je reactie, je meent dus dat ik het weer niet kan voorspellen, nou dan

moet je maar eens kijken op mijn website van de voorspellingen van 2005 en

2004 en trouwens de extreem hete zomer van 2003 heb ik ook voorspeld voor

radio noord in januari 2003 dus heel Groningen en omstreken heeft gehoord

dat ik woordelijk heb gezegd dat 2003 een extreem hete zomer zou worden met

hitte golven zoals we al heel lang niet hebben gehad. Bewijs genoeg zal ik

zeggen en velen weten nu met mij, dat ik het weer wel kan voorspellen en dan

wel veel langer dan een maand van te voren. Wat de zin van het voorspellen

is? Ik wil hiermee aan ongelovige mensen, die denken dat het paranormale

allemaal onzin is, laten zien dat er wel degelijk meer tussen hemel en aarde

is dan wat de wetenschap kan meten. En dat er mensen zijn die daar contact

mee hebben. Met vriendelijke groeten Daan Akkerman.

Hallo Daan,

Bedankt voor je reactie terug!

Weer interesseert me heel veel en via Piet Paulusma z'n forum ben ik

terecht gekomen op jou site.

Ook al zeg mij het allemaal niet zoveel, toch wil ik je succes wensen met

alles!

Met vriendelijke groet,

Pieter

Beste Daan,

Ik kwam uw website tegen over pyramides. Ik schrijf voor weekblad Story een spirituele special met daarin een verhaal over piramides, zou ik u een paar vragen mogen stellen?

Ik ben te bereiken op 023-....... of 06-..............

Vriendelijke groet,

Joris K. (volledige naam bekend bij de redactie)

Geachte heer Akkerman,

Ik ben een freelance-journalist voor o.m. het Algemeen Dagblad, voor welke

krant ik momenteel een artikel voorbereid over de zoektocht naar Atlantis,

op geografisch èn op spiritueel gebied.

Op het internet trof ik een samenvatting aan van een lezing van uw hand

voor de Esoterische Kring waarin u behartenswaardige zaken zegt over de

invloed van de Atlantianen op esoterisch gebied. Graag zou ik uw

opvattingen in deze willen verwerken in mijn artikel. Ik verblijf

momenteel te Portugal (tel 00 35.............), maar vroeg me af of het

mogelijk was u te interviewen, telefonisch dan wel via e-mail. Kunt u me

laten weten of u hiervoor iets voelt?

Met vriendelijke groet,

René Z. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hoi Daan,

Op 25 april ben ik bij je geweest en heb je me verteld dat ik paranormale gaven heb die ik verder zou kunnen ontwikkelen.

Heb je tips voor me hoe ik dat verder kan ontwikkelen?

Je vertelde ook dat ik een piano zou kopen, dit is inmiddels gebeurd precies het merk, een duitse piano "zimmermann"..haha. Ik heb er veel

plezier in.

Beste Daan,

Ik ben een coach van beroep en mijn manier van werken komt er op neer dat

ik mensen inzichten geef in wie ze werkelijk zijn. Zie verder

www(bij redactie bekend)

Maar daar gaat het niet over. Ik heb een droom gehad in de nacht van

31/12/2004 op 1/1/2005. Dat ik nu pas mail komt omdat ik mijn dagboek aan

het lezen ben...

Namelijk in die droom werd jouw naam aan mij doorgegeven. Jij hebt mij

ingewijd of zo iets. Het heeft m.i. te maken met een event dat plaatsvond

op 8 januari 2005.

Jouw naam kwam door als Dan Takkemans of Dan Akkermans. Toen ik ging

googlen kwam ik direct op jouw naam. De eerste hit bovenaan. Ik geloof

niet in toeval maar wil wel iets doen met deze ontmoeting. Heb jij iets

voor of met mij. Kun je mij ergens mee van dienst zijn?

Ik ben erg benieuwd naar jouw reactie en kijk er dan ook met veel plezier

naaruit.

Groetjes

Frank B. (volledige naam bij de redactie bekend)

Goedemorgen meneer Akkerman,

Ik ben 2x bij u op consult geweest, vorig jaar zomer in Amsterdam en dit jaar in februari, bij u thuis in Westerlee.

Misschien is het lastig om nog te weten wie ik ben, omdat u zoveel mensen op consult krijgt.

We hebben toen gesproken over een ex-vriendinnetje van me. Zij is een stukje jonger dan ik. Wij zijn nu ongeveer twee jaar uit elkaar. Ik vond het verbazingwekkend wat u allemaal wist over haar en ons. U vertelde dat zij problemen had in haar hoofd en dat ze eerst alles op een rijtje moest krijgen. Ook vertelde u dat we dit jaar weer bij elkaar zouden komen, u schatte ongeveer rond de herfst. Maar wel voor het einde van het jaar. Daarnaast vertelde u dat ik tijdelijk met iemand anders om zou gaan. Dat is gebeurt de afgelopen tijd.

Eigenlijk is tot nu toe alles verlopen zoals u vertelde.

Met mijn ex-vriendinnetje heb ik sinds 4 maanden weer af en toe contact. Sinds half maart, dus nadat ik bij u op consult ben geweest in Westerlee. We zijn weer vriendjes en praten veel met elkaar.....................(verhaal ingekort volledig verhaal bekend bij de redactie) Ze was wel op de goede weg, vertelde u. Nou, dat klopte ook, want ze is echt op de goede weg. Dat merk ik aan de gesprekken met haar.

Een beetje een uitgebreid verhaal, ik hoop dat u zich er iets van herinnerd. Dat is wel belangrijk denk ik om een goed advies te kunnen geven.

Verder nog heel veel succes met uw praktijk.

Met vriendelijke groet,

Eduard R.

Beste mijnheer Akkerman

Mijn dochter (16) is opgenomen in de Jeugdpsychiatrische afdeling "Karakter " in Zetten.

Ze heeft Niet Aangeboren Hersenletsel opgelopen, nadat ze op de fiets frontaal geschept is door een auto.

Gevolg: coma, hersentrauma (NAH) met alle gedragsproblemen van dien.

Jeugdzorg was zo vriendelijk om haar, in plaats van NAH behandeling te geven, op te sluiten in Jeugdgevangenis(..!!) het Poortje in Groningen en later in Jeugdgevangenis Rentray in Lelystad waar ze, in plaats van NAH behandeling, in een groep SAMEN met criminelen bijna 11 maanden onderworpen werd aan een strafregiem (dit is / naaktvisitaties (na elk bezoek naakt uitkleden, 3x bukken voor anus contole en 3x hurken met de benen wijd voor vagina controle) en mishandeling.

Ik heb haar ontvoerd en ben met haar ondergedoken. 6 maanden...

Eerst 3 maanden op verschillende adressen in Nederland en toen 3 maanden in Duitsland..

De politie zat ons op de hielen en is overal binnengevallen, bij mijn moeder (92 jaar), bij familie, bij kennissen, bij vrienden alsof ze een zware crimineel op de hielen zaten.

Na 6 maanden lang de publiciteit te hebben gezocht, middels perspublicaties, tv interviews, 2de kamer (via Ursie Lambrechts) en rechtszaken (gelukkig had ik een rechtsbijstandverzekering van DAS) had ik ze thuis.

Daar zag ik haar langzaam afglijden, het afwijzing trauma en de trauma's die ze in de gevangenis had opgelopen was te groot geweest.

Ze had totaal geen zelfrespect meer.

Kreeg woede aanvallen en gooide de boel kapot.

"Ik vind er niks meer aan, aan dit leven," zei ze me.

Op een avond 2 maanden geleden kreeg ze weer een woede aanval, verbouwde het interieur van het huis, gooide alles kapot, van telefoons tot spiegels, sloot zich op in de badkamer, en verwondde zich met de aldaar kapot geslagen spiegel..

Mij restte niets dan 112 te bellen, politie, ambulance + de G(eestelijke) G(ezondheid) Z(org).

Ze ging er vandoor en werd door de politie van de spoorbaan geplukt..

Ik dacht: "Nou krijgt ze ze eindelijk de behandeling krijgen die ze nodig heeft. "

R. (volledige naam bekend bij de redactie) ging vrijwillig met de politie mee en liet zich vrijwillig opnemen.

In 1ste instantie in Hoogsmilde : Accare".

Daar werd een I(n B(ewaring) S(telling) uitgesproken.

Na 3 weken werd ze overgeplaatst naar Karakter in Zetten.

Daar werd ze na een paar impuls aanvallen opgesloten in de isoleercel, waarbij ze constant schreeuwde dat ze dacht dat ze vermoord werd (let wel de IBS was toen al weer verlopen), verdronken of verbrand..

"Dat is geen douche papa, dat is een oven waar ze me gaan verbranden!!"

Er werd een 2de IBS aangevraagd en uitgesproken en zat ze 10 dagen in de isoleercel, zonder gelucht te worden.

Alleen daarvan zou je al hartstikke horendol van worden..

Na protesten van mijn kant werd ze van de Iso afgehaald en nu zit ze nu op dezelfde afdeling in een gesloten crisis ruimte, deur op slot (ook ISO dus), ondanks mijn protesten nu reeds 14 dagen dagen, want ze zijn bang dat ze wegloopt. Ja dank je de donder, ze is zo doodsbang dat ze in haar broek plast van angst, omdat ze denkt dat ze vermoord wordt, als de deur op slot gedraaid wordt.

"Pap, geef mij a.u.b. een pilletje zodat ik niks voel als me gaan verbranden..!!"

Ik weet niet wat ik moet doen want woensdag 9 Aug. is de IBS afgelopen en ze vragen nu een Rechterlijke Machtiging aan. Ik heb hier geen goed gevoel bij, niet bij de "behandeling" en niet bij de medicijnen.

Ze zit nu al bijna 2 maanden opgesloten, krijgt geen behandeling want er is nog geen psychotherapeut bij geweest.. behalve dat ze R. medicijnen Hardol, Dippiperon en nog een middel waar ik de naam even van kwijt ben, geven die permanent hersens beschadigend kunnen werken.

Aan de andere kant weet ook niet of het verstandig is haar weer te ontvoeren en haar uit Zetten weg te halen en weer onder te duiken en/of weer bij mij in huis te nemen.

Hoewel ze me er om bidt en smeekt. Please help haar!!

Care.. Peter J.

Goedemorgen,

Mijn man en ik willen u hartelijk bedanken dat u ons te woord wilde staan.

Omdat wij al een tijdje bezig zijn met het vinden van antwoorden heb ik wel vaker gedacht om een helderziende te raadplegen.

Mijn interesse in het paranormale en alles wat daarmee samengaat heb ik al lange tijd.

Toch was ik erg terughoudend om 'zomaar' klakkeloos iemand te bellen.

Onbewust (?) ben ik de afgelopen maanden uw naam al enige keren tegengekomen toen ik mij hierin wat meer ging verdiepen.

Toch was blijkbaar eerder de tijd niet.

De afspraak met u gisteren was ook een ingeving, op gevoel.

Wat u ons vertelde heeft ons enorm geschokt en het begint nu pas een beetje door te dringen, alles klopte zo exact.

Toch hebben wij er een heel goed gevoel over dat we bij u zijn geweest.

Misschien omdat de feiten zo ongelooflijk hard zijn, kan het niet anders dan dat ze kloppen.

We nemen hiervoor de tijd om alles te laten zakken en dan gaan we ermee verder.

Mijn man en ik waren al 'voorbereid' dat er dingen boven tafel zouden komen die wij niet hadden verwacht en we hopen met deze informatie wat verder te komen.

Wij houden u, zoals gevraagd, op de hoogte.

Nogmaals bedankt en een goed weekeinde gewenst,

C. & D. B. (volledige namen bij redactie bekend)

Zutphen

Beste Heer Akkerman,

Ik ben R. van E., ben 26 jaar en ben vandaag toevalligerwijs tegen de boeken Lanto 1 en 2 aangelopen in de boekenwinkel en ik moet zeggen dat het wel indruk op mij heeft gemaakt. Ik ben van mening dat deze boeken eventueel voor mij van betekenis zouden kunnen hebben aangezien ik toenemende een ontwikkeling doormaak op het pad van geestelijke ontwikkeling. Zo ben ik bv. in de afgelopen 8 maanden geconfronteerd met mijn latente telepathische vermogens en er toe aangezet hier iets mee te doen omdat het dagelijks functioneren behoorlijk beïnvloedde. Verder ben ik al vele jaren bezig met het werken aan mijzelf op enigszins dwingende manier vanuit mijzelf. Ik loop regelmatig tegen interessante boeken en bronnen aan zoals ook dus vandaag. Laat ik zo vrij zijn om enkele van mijn boeken op te noemen: Gijsbert van der Zeeuw: Getallen Vertellen. Heer Mikaal: Stralen der Waarheid. Don Elkins et al: The Ra materiaal. Eva Pierrakos: Padwerk. Verder is mijn vader astroloog en naar eigen zeggen, is hij een van de betere in Nederland. Hoe dan ook, ik ken persoonlijk geen mensen die zich serieus bezig houden met paranormale zaken en ik vroeg mij af of u mij wellicht advies kunt geven. Hartelijke groet, R. van E.

Hallo Daan,

Ik wil graag het volgende onder je aandacht brengen:

Vanochtend was ik aan het schilderen samen met mijn gids Jonathan en toen werd mij gevraagd/medegedeeld dat dit schilderij een boodschap voor jou zou zijn. Ik heb het schilderij, wat overigens de naam Gizeh draagt, volledig en gefragmenteerd, vanwege de duidelijkheid als bijlage ingevoegd en ik zou het fijn vinden als je, je bevinding met mij zou willen delen.

Lieve groet,

Ria M.

Beste meneer Akkerman,

Afgelopen zaterdag had ik om 5 uur een afspraak met u. Vond het een erg

verhelderend gesprek, ook geruststellend. Ben blij dat ik geen leven van

eenzaamheid tegemoet hoef te zien, dat was mijn grootste angst...

Ik wil u een foto voorleggen van iemand die zeer recent op mijn pad is

gekomen en Franse voorvaderen heeft. Ik vind het moeilijk om deze man toe

te laten omdat ik nog veel verdriet van mijn vorige relatie heb te verwerken.

Toch voelt het bijzonder. Wilt u zo vriendelijk zijn om de foto te

bekijken en mij te laten weten welk gevoel dit bij u oproept? Dank u wel!

Hartelijke groet,

E. van H.

Beste heer Akkerman,

Ten eerste wil ik u hartelijk bedanken voor het gesprek op vrijdag 29

september jl.

Voor mij was dit een ervaring die ik niet snel zal vergeten. Helaas is het

niet helemaal gelukt met het opnemen van het cassettebandje, want er is

maar een klein stukje opgenomen. Dit vind ik uiteraard wel erg jammer,

want bepaalde dingen vergeet je snel.

Nogmaals hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Miranda E. (naam bij redactie bekend)

Hallo Daan,

Bedankt voor je lieve mail. D.(naam bij red. bekend) heeft eindelijk besloten om met hulp af te gaan kicken. Laten we hopen dat het iets wordt.

Wat mijn arm betreft had je het natuurlijk bij het rechte eind. Er zat inderdaad een scheurtje in, maar ze gipsen het niet want je houdt er een stijve elleboog aan over. Nu draag ik een kous, maar het is wel pijnlijk. Ik heb een week vrij genomen van school.

Ik hoop je gauw weer te zien. Het helpt me enorm en het is jammer dat het zo ver weg is voor mij. Maar misschien hoort dit zo, ik moet alles verwerken wat ik daar te horen krijg. Bovendien moet je toch alles zelf doen.

Dank je voor wat je me stuurt.

Lieve groet

Jeanny K. (volledige naam bij red. bekend)

Goedenavond Daan,

Ik ben 2 januari bij je geweest en het gesprek is opgenomen.

Mijn man was ook benieuwd en we hebben het samen beluisterd. Ik twijfelde of hij het aankon, wat jij zei toen je de foto van zijn zoon zag.

Waar mijn man erg mee zit, is dat zijn onlangs overleden zoon, "niet in het licht is" zoals jij dat noemt.

Hij voelt zich daar erg schuldig over.

Er heeft zich in het verleden veel afgespeeld, waardoor er geen contact meer was.

De reden waarom, kan mijn man alleen "raden". Hij vermoed wel iets, maar weet het niet zeker.

Hoe het verloop met de andere "enige"zoon verder gaat verlopen, tussen de woorden door, begrijp ik van hem dat hij daar erg mee zit.

Je zei toen ik bij je was, dat als mijn man bij je zou komen, je een duidelijker contact met zijn overleden zoon kon krijgen.

Maar mijn man is bang voor de "waarheid"zoals jij die schetst.

Kun jij hier een antwoord op geven of mijn man met zijn zoon in contact brengen?

Mijn man moet wel "overtuigd zijn". Maar staat wel open voor je dat voel ik.

Groeten Carla D. (volledige naam bij de redactie bekend)

Dag Meneer Akkerman,

Wat vind ik het jammer dat er dit jaar op Uw site geen voorspellingen staan.

Vooral de weersverwachting van de laatste jaren waren frappant.

Nu mis ik dit echt!

Het artikel in Para Visie is een oogopener.

Vriendelijke groet,

Gerrie V. (volledige naam bij redactie bekend)

Hallo meneer Akkerman

Ik ben in november bij u geweest in Westerlee, en ik moet u zeggen dat

alles wat u gedaan heeft wel even een paar dagen de tijd nodig had om te

bezinken. Dat wat u tegen me gezegd hebt raakte mij wel en klopte ook.

Nu wilde ik u bellen maar op de dinsdag is dat voor mij lastig. Vandaar

dat ik u een email stuur omdat u iets tegen me hebt gezegd wat me maar

niet meer loslaat. En dat is dat ik teleurstellingen in mijn hart had..

Nu mijn vraag natuurlijk want hoe kan ik zorgen dat het weggaat, minder

wordt of hoe zorg je ervoor dat teleurstellingen weer uit je hart gaan.. hoe werk je daaraan..

Ik hoop dat u me hierop een antwoord kunt geven.

Vriendelijke groeten van Ingrid B.

Hallo,

na mijn bezoek aan jou..heb ik mijn ex vriendin gesproken..na even gepraat te hebben vroeg zei hoe het gegaan was bij jou..ik zei dat ik er veel mee opgeschoten ben me twijfels over mezelf veel weg waren genomen..wou ze weten wat erover ons is gezegd..heb gezegd dat het geen taak vond van mij om dat te vertellen..heb gezegd dat jij haar ook wel even graag persoonlijk wou zien..na een paar keer door vragen heb ik dan verteld dat wij wel weer samen zouden komen..vroeg zei over jaren nee over van nu tot maanden..zakte zei weg in gedachten dipje..heb ik wel gezegd nog maar je moet dat nu doen wat jij wilt..reed ze even later weg in gedachten dip..is dit goed geweest het te zeggen of had me beter stil kunnen houden en zet ik haar nu niet teveel in een dip.. dat is nu niet de opzet.. met vr. groet Pieter R. (ze zijn inderdaad samen gekomen en wonen al sinds jaren samen in één huis, volledige namen bekend bij de redactie)

Geachte heer Akkerman,

Vanmiddag om 14.00 heb ik een (indrukwekkend) consult bij u gehad. De opname die is gemaakt is helaas mislukt, er is niks te horen op de band. U heeft een heleboel verteld en met name het eerste deel over aura, chakra's en persoonlijkheid is me niet in detail bijgebleven. Zou u me wat u zich nog kunt herinneren (kort) willen mailen?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Tineke H. (vol. naam bij redactie bekend)

Hallo,

Ik ben een paar jaar geleden bij jou geweest voor een consult. Daar heb ik achteraf heel veel aan gehad! Nu heb ik eigenlijk 1 vraag voor je. Na 8 jaar in mijn vorige functie, heb ik sinds september vorig jaar een nieuwe baan. Het is een compleet andere business en baan, en daarbij ook een heel internationaal. Een grote uitdaging dus om hier mijn weg in te vinden. Nu is mijn vraag ... heb ik hier de plaats en baan gevonden waar ik me positief kan ontwikkelen, en waar ik een mooie, goeie carrière kan opbouwen?!

Beste Daan,

Ik ben tweemaal bij jou langs geweest na de dood van mijn vader in oktober 2005. Daarvoor was mijn moeder overleden, ook in 2005. Die consulten zijn bijzondere ervaringen geweest. Ik heb altijd geweten en gevoeld dat er meer is na het verlies van een dierbare. Er zijn momenten geweest in de afgelopen periode dat ik zeker weet dat er iets of iemand is die met mij meeleeft, of mij begeleidt op mijn weg. Soms heb ik het gevoeld, aan de lijve. Heel vaak heb ik gedachten waarvan ik denk dat zij mij gegeven zijn. Een heel frappant en eenvoudig voorbeeld is: ik liep op de grote markt in Groningen en wilde mijn zware boodschappentas even neerzetten vlakbij een fiets die daar stond. Toen bedacht ik mij een fractie van een moment en besloot ik dat ik mijn boodschappentas niet daar vlakbij kon neerleggen omdat er iemand in aantocht was om zijn fiets daar te pakken. Ik had niet achterom gekeken maar wist gewoon dat het zo was en het was ook zo! Een paar seconden later kwam er iemand langs om die fiets te pakken. Zo heb ik wel meer momenten die ik herken als ingevingen die ik niet zelf bedenk maar die gegeven worden. Toch blijf ik zitten met een aantal onbeantwoorde vragen over mijn ouders. Daar zou ik heel graag eens met jou over willen praten. Met hartelijke groeten, Jetske T. (volledige naam bij de red. bekend)

Geachte heer Akkerman,

Ben bij een bijeenkomst in Leeuwarden geweest over dromen. Mijn vraag is ben ik helderziend of voelend. De dingen die u in uw biografie schetst is namelijk 1 ding mij bekend in de oren geklonken, dat is namelijk het onbewust zeggen van dingen tegen mensen. Zie ook wel eens verschijningen, maar heb die avond dit niet aangegeven. Toen ik u een hand gaf ging er niets anders dan pure liefde en warmte door me heen, komt het dat ik het voel of heeft u het ook gevoeld. Het is voor mij zo'n bijzondere ervaring. Was met Vincent J. die heb ik dingen verteld over zijn leven zonder dat ik hem goed kende. Hij schrok ook al, is zoiets te verklaren. Ben ik me onbewust van zaken. Anders zou ik een consult bij u af moeten nemen. Ben in ieder geval 16 maart weer van de partij. Ik kreeg een naam door Orion wat heeft dat te betekenen? Dit was tijdens het mediteren en zicht op het witte licht. Christus zijn Kosmos licht.

Hallo Daan,

Je vroeg me of er iemand was die ik kon Aleida noemde je haar. Dit hoorde ik pas nu op het bandje ik had Alet in mijn hoofd en daar heb ik ook informatie over gekregen. Heel raar he. Maar ik ken ook Aleida dit is een vriendin van Rik niet zijn, maar een vriendin. Dus vraag ik me af of ik de boel nu niet door elkaar heen heb gegooid. We gingen door op de naam Alet en niet Aleida. Sorry hiervoor,maar ben nu verward hierdoor. Ik kan je verder zeggen dat ik me heel goed heb gevoeld toen ik bij je weg kwam. Ik kan het niet verder en beter omschrijven maar het was geweldig. Heel erg bedankt hiervoor. Vr. gr. Sieta A. (volledige naam bij de red. bekend)

Hallo daan

Het is al een poosje geleden dat ik bij u ben geweest voor een reading in

Westerlee ik kan uw wel vertellen waarom ik bij uw geweest ben maar dat weet uw vast

niet meer.

Ik droom soms over uw dat u mij helpt in sommige dingen..

Maargoed mijn paranormale gaven ontwikkelingen zich heel erg snel

Mijn vader stuurt waarschijnlijk nog een mail naar u of belt

Ik zoek naar sommige bevestigingen over mij zelf, die ik niet zelf kan vinden

Ik vind het zelf apart dat ik u in sommige dromen zie verschijnen

Groetjes A. H. (volledige naam bij de red. bekend)

Beste Daan,

Ongeveer medio september ben ik, via J. K., bij jou langs geweest voor een consult, hetgeen mij heel veel goed heeft gedaan.(heb trouwens ook nog een vriendin van mij M. V. l. naar jou verwezen) Het heeft mij heel veel steun gegeven. Ondanks dat, heb ik natuurlijk toch moeilijk gehad met mijn scheiding. Ik moet een heleboel loslaten. Dat mijn ex niet verandert, en de wereld zich aan hem moet aanpassen, heb je ook helemaal gelijk in gekregen. Ben zo bang als ik dingen loslaat, dat hij de controle krijgt. Kan jij mij van advies dienen om mijn angsten te doen verminderen? Heb een maand geleden 's nachts een angstaanval gehad, en dat was heel naar. Komt alles goed? Komt er een dag dat ik mij ook eens gelukkig zal voelen? Elke dag vanaf 15.00 uur ben ik te bereiken op mijn mobiel, van vanaf 1545 uur op mijn vaste nummer. Alvast bedankt voor de reactie. I. van der Z. (volledige namen bij de redactie bekend)

Hallo,

Ik was 6 februari om 1600 uur bij u in Westerlee. U zei toen dat ik moe ben doordat mijn darmen niet goed werken. U schreef mij een kuur voor van Boldium, darm balans, Chlorella en vitale vetzuren van Bloem. Dit gebruik ik sindsdien in de dosis die op de verpakking staat.

Ik ben alleen erg moe de laatste weken en dat wordt alleen maar erger. Ik vroeg mij af of dit binnen uw verwachting ligt. Ik heb ook weer een lage weerstand, ben steeds verkouden.

U had gelijk over de leverfunctie, u zei dat die niet goed was door de anti biotica. De leverfunctie is nu weer vrijwel normaal.

Ik hoor graag weer van u, met vriendelijke groet

Marijke Z.

Hallo Daan,

Ik ben laatst bij je geweest, hier in Groningen, en ben daar erg blij mee. Het voelde als thuiskomen. Het is geweldig zo gekend te worden, en m'n 'fratsen' die als gewoon als van mijn persoonlijkheid zijnde werden genoemd en geaccepteerd. Het bandje is helaas maar half gelukt doordat het was gestopt, maar ja, ik heb het gehoord, en zal het niet vergeten.

Ik mocht/kon je nog bellen of mailen als ik vragen had. Nou, ik heb er een paar, dus ik mail.

(mail ingekort red.)

Mijn nichtje vond het ook erg leuk dat je haar als zus zag! En ik ook!

Ik heb een foto bijgevoegd, omdat je anders vast niet meer weet wie ik ben, en een mail ook geen handschrift geeft waar je misschien iets uit opmaakt.

Hartelijke groet,

Miriam

Dag Daan

Terugkijkend op de reading die je me gaf, het volgende. De zaken, die ik in eerste instantie niet herkende en waarop ik mogelijk sceptisch heb gereageerd, zijn toch op hun plaats gevallen. Een concreet voorbeeld is de verhuizing die je aankondigde. Deze heeft eind januari plaatsgevonden en ik woon nu in Gieten, omgeven door groen. Kortom, alles klopte en ik heb meer aan het consult gehad, dan ik in eerste instantie dacht. Hiervoor mijn dank. De foto die ik meestuur, helpt je misschien te herinneren om wie het gaat/ ging.

Mijn vertrouwen is gebleken uit het feit, dat ik mijn dochter naar je toegestuurd heb. Zij bezocht je in Amsterdam. Mijn echtgenoot en ik, herkenden haar in jouw beschrijvingen en het heeft ons allemaal goed gedaan te weten, dat mijn ouders haar bijstaan, daar waar mijn moederlijke armen tekort schieten. Ik heb de volgende vraag, waarvan ik hoop, dat die uit de Geestelijke wereld voor mij, bij jou wordt aangevuld. Het gaat over beelden die ik heb gehad in het verleden, die met vermissing te maken hebben. Ik zoek een vertrouwenspersoon, waar ik dat kwijt kan en die mij verder op het helderziende vlak kan coachen of zo. Aangezien jij bewezen hebt 'goed' werk te leveren, vanuit het Licht te werken en begeleid wordt, is mijn hoop op jou gevestigd. Je zult begrijpen, dat ik in de mail niet uitgebreid op de genoemde vermissing kan ingaan.

Mocht het zo zijn, dat je hetgeen hierboven staat in overweging wilt nemen, dan hoeft dat uiteraard niet gratis.

Bij voorbaat dank voor je reactie op deze mail

Vriendelijke groeten,

Ria W.

Hallo Daan, Ik heb vorig jaar een consult bij u gehad waarvan er 2 van de 3 voorspellingen zijn uitgekomen. Een schoonzuster die ernstig ziek is en onze zoon en zijn vriendin verwachten een baby wat geboren wordt in december dit jaar. Wat voor mijzelf erg belangrijk is dat u voor mij een heel lichte anti conceptiepil had voor geschreven. Ik kan tot op heden de pil niet voorgeschreven krijgen. U hebt mij toen een middel genaamd placenta van Bloem voorgeschreven maar dat werkt niet goed en ben ermee gestopt. Ik gebruik nu een teunisbloemolie capsule maar weet wel zeker dat dit niet voldoende is. Ik voel me wel wat beter maar het kan veel beter. Uw advies graag,weer een consult laten doen en als daar weer het zelfde uitkomt, de pil gebruiken kan ik voor om het alsnog te krijgen. In afwachting van u reactie Mevr. W. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hallo Daan,

Ik wilde je nog bedanken voor het consult d.d.30 juni op het Krugerplein.

Het was razend interessant, en veel dingen die je zei vond ik erg

treffend.Wat dat betreft ben ik blij dat ik bij jou geweest ben. Je vertelde me ook, dat ik je voor kleine vragen eventueel mocht e-mailen.

Ik heb inderdaad nog een laatste vraag die hieruit voortvloeit.

Zoals je je mischien nog wel herinnert, ben ik 39 en wil nog heel graag

kinderen krijgen. Ik ben nu 7 jaar alleen geweest en de paniek begint toe

te slaan.In het consult kwam gelukkig naar voren dat ik binnen niet al te

lange tijd iemand tegen zou komen.

Nu ben ik dus laatst iemand tegengekomen met donkere krullen, een heel lief

iemand (hij heet Sake) en aanvankelijk vond ik hem heel leuk, en dacht

zelfs, dat mijn oma (van die gouden draad, weet je wel)hem naar mij had

toegestuurd. Bij de tweede ontmoeting echter knapte ik helemaal af. Ik voel

nu helemaal niets meer behalve angst en paniek. Ik vraag me af, of mijn

grootmoeder hem naar me heeft toegestuurd, maar dat ik gevoelsmatig

geblokkeerd ben, of dat het de ware gewoon nog niet is.

Mijn vraag is dus eigenlijk; Kan ik hierin op mijn gevoel vertrouwen? Zal

ik het weten als ik die speciale persoon tegenkom? Of moet ik het gewoon maar

een tijdje proberen met deze jongen. (Het risico is voor mij echter te

groot! ik heb geen tijd meer voor mijn gevoel.) Sorry dat ik dit nog even moest vragen Daan! Maar ik hoop dat je me nog een laatste duwtje in de goede richting wilt geven.

Veel groeten en succes met je praktijk!

Simone H. (volledige naam bij redactie bekend)

Hallo meneer Akkerman

Ik ben in november bij u geweest in Westerlee, en ik moet u zeggen dat

alles wat u gezegd heeft wel even een paar dagen de tijd nodig had om te

bezinken. Dat wat u tegen me gezegd hebt raakte mij wel en klopte ook.

Nu wilde ik u bellen maar op de dinsdag is dat voor mij lastig. Vandaar

dat ik u een email stuur omdat u iets tegen me hebt gezegd wat me maar

niet meer loslaat. En dat is dat ik teleurstellingen in mijn hart heb.

Nu mijn vraag natuurlijk want hoe kan ik zorgen dat het weggaat, minder

wordt of hoe zorg je ervoor dat teleurstellingen weer uit je hart gaan..

hoe werk je daaraan..

Ik hoop dat u me hierop een antwoord kunt geven.

Vriendelijke groeten van Ingrid B.

Hallo Daan,

Afgelopen woensdag zijn mijn vrouw en ik bij jou geweest voor een sessie. We vonden het beiden een heel bijzondere ervaring en hebben het er veel over. Sinds een jaar ben ik (en door mij ook mijn vrouw) meer met spiritualiteit in aanraking gekomen en het laat me niet meer los.

Je zei dat we even konden mailen of bellen als er nog vragen zouden opduiken. Nou, vragen heb ik eigenlijk duizenden omdat het allemaal reuze-interessant is, maar ik wilde speciaal met betrekking tot de sessie van mijn vrouw iets weten:

Zij heeft sinds een half jaar reumatische artritis. Dit heeft zich binnen drie weken opgebouwd van geen problemen tot het niet meer rechtop kunnen lopen. Nu is door heftig medicijngebruik de ziekte redelijk goed onder controle. Het heeft op haar en op mij een heftige emotionele impact gehad en het heeft haar lichamelijke functioneren fors veranderd vooral bij fysieke inspanning. Hoewel zij zich relatief snel heeft aangepast, is het een dagelijks aanwezig thema in ons leven geworden. Mijn vraag is: hoe kan het dat dit in haar aura niet echt zichtbaar was?

Een tweede vraag heb ik m.b.t. mezelf. We hadden besproken dat ik baat zou hebben bij regressie/reïncarnatie therapie. Je had me de naam H. de V. de St. G. meegegeven omdat deze man dichterbij woont. Hoe gevaarlijk is het om deze therapie elders te ondergaan waarbij ik niet weet hoe goed de betreffende therapeut is?

Daan, nogmaals hartelijk dank voor deze mooie ervaring.

Met vriendelijke groeten,

C. van R.

Bezoeker op 10 oktober 2007 (namen bij redactie bekend)

Geachte heer Akkerman, beste Daan

Nogmaals mijn dank voor je uitgebreide inzichten en opmerkingen welke ik afgelopen donderdag van je heb ontvangen. Hier kan ik wat mee om verder te komen, dank je wel.

Ik zou je nog vragen naar die naam en adres van dat coaching echtpaar wat wellicht mij kan bijstaan in dat stukje zakelijke begeleiding en omgang met personeel in moeilijke situaties.

Ik zou het op prijs stellen als je me naam en telefoonnummer o.i.d. wilt terugmailen.

Bij voorbaat mijn dank,

Vriendelijke groet

W. v. d. H. (volledige naam bij de redactie bekend)

Meneer Akkerman

Afgelopen vrijdag 19 oktober ben ik bij u op consult geweest van 16.00- 1700 uur. Ik was zeer onder de indruk van wat u mij vertelde.

Door alles wat u mij vertelde ben ik vergeten te vragen naar de buikpijn die ik onder in mijn buik heb. Ik ben 5 weken geleden geopereerd aan poliepen in de blaas de uitslag was op zich wel goed, ik dacht dat ik moest herstellen van deze operatie maar dat ik nu nog steeds buikpijn heb vind ik wel beangstigend. Kunt u mij vertellen of dit mijn blaas is of dat mijn darmen deze pijn veroorzaken.

Graag zou ik van deze pijn verlost zijn zodat ik weer meer plezier krijg in mijn werk en thuis . Misschien weet u een goed middel hiervoor.

Een vriendelijke groet,

Marian G.

Hallo Daan,

Ik ben vorige week bij u geweest .

u zei dat ik ook iets kwijt was,en ik heb goed na gedacht en dat was mijn gouden ring die heb ik van mijn overleden zus Alida gekregen die ben ik kwijt. en dan heb ik nog een vraag, u vroeg mij om die foto's van mijn gezin en toen zei ik dat ik dat niet durfde om mijn dochter Angelique, (waar om niet? Ze heeft voor 3 jaar terug zelfmoord poging gedaan ik heb haar toen gevonden op haar slaapkamer).

Ik was bang dat ik zal horen dat ze het weer zal doen of niet

daar maak ik me heel veel zorgen om.

Ik ben blij dat ik bij u geweest ben.

maar dat bandje staat niks op A. heeft ook nog geprobeerd maar het wil niet.

Maar ik heb het gehoord wat u zei en dat doet me goed.

Groeten Tineke

Beste Daan,

Ik ben vandaag op consult geweest bij jou in Groningen en ik wil je daar nogmaals voor bedanken. Ik stond daar aanvankelijk nogal sceptisch tegenover maar ik ben er nu van overtuigd dat er meer is.

Ik heb nog een drietal vragen waarop ik graag een antwoord zou willen, als dat nog mogelijk is:

1. Ik heb heel veel knieproblemen (linkerknie) kun je daar iets over zeggen?

2. De oudere vrouw in de rolstoel die mij helpt, kan dat een tante zijn die naar de naam Hennie(Hendrikje) luistert?

3. De foto die ik liet zien van de blonde dame met haar kindje. Zal ik in de toekomst een relatie met haar opbouwen, voelt zij voor mij wat ik voor haar voel?

Alvast bedankt,

Groeten,

Richard S.

Hoi Daan,

ben verleden week bij je geweest en we hebben het ook even over de galactische federatie en de site Niburu gehad.

ook heb je het gehad over het nieuwe chakra systeem nl:

http://2012unlimited.net/DNA_upgrades.html

de magical pass(tensegrity) van carlos castaneda om dit in het lichaam te integreren is:

http://www.youtube.com/watch?v=4Y6a1xUUnAM&feature=PlayList&p=CA349AAF3DC68E02&playnext=1&playnext_from=PL&index=1

en natuurlijk moet dit gebeuren met de meest onberispelijke aandacht,intentie en bewustzijn.deze drie elementen zijn, basaal genomen, het enige wat onze energie lichaam kent.

Ik vond het een leuk gesprek...eindelijk iemand die mij niet VREEMD vindt (ha ha ).

verder een leuke aanrader voor mensen die niets van het ufo gebeuren begrijpen, met oa. Erich von Däniken. Duitse excursies naar de ingang van de Zuidpool.

Gelukkig is het door meer dan 30 duizend mensen gezien....:dit is een tijd op de site geweest en stond bij blijvend actueel...helaas verwijderd....

verder heb je wel gelijk dat ik zeer makkelijk de werking van de bron en de energetische manipulatie van de duisteren in een makkelijk verhaal neer kan zetten en zichtbaar maken.

toch zou het leuk zijn als ik eerst een toetssteen heb....2 weten meer als 1.....

mocht je dit leuk vinden dan hoor ik het graag van je!

Lichtgroet

H. (naam bij de redactie bekend)

Beste Daan,

Vorige week waren J. en ik bij jou en ook in het mooie hotel de eigenaresse hebben wij ontmoet en de reden vertelt van het bezoek aan haar hotel wij hebben haar geïnformeerd van onze ervaringen met jou, waarschijnlijk neemt zij contact op, wat onze ervaringen betreft ben ik je alvast heel dankbaar, voor mijzelf heb ik ook een afspraak kunnen maken met een leerling van de aanbevolen regressie therapeut ik heb zijn vrouw gesproken maar H. is revaliderend op dit moment en werkt alleen nog met kinderen ter informatie geef ik dit jou mee wat ik wel apart vond dat jij over de 1e en 2e chakra niet over gesproken hebt, het zal wel een reden hebben. Ik ben ook heel dankbaar dat jij Mij het advies hebt gegeven over het plan van aanpak over mij oud medewerker hartelijke groeten Hanny W. uit L.

Beste Daan, Ruim twee jaar geleden ben ik bij je geweest.(consult in Groningen) Bij ons afscheid zei je tegen mij, als je nog een vraag hebt, mag je me gerust bellen. Graag maak ik nu van dit aanbod gebruik. We zijn bezig met het kopen van een boerderij, om een plan te realiseren, wat jij ook voorspeld hebt!! We hebben moeite met het kiezen tussen een boerderij in Hooghalen, en een boerderij in Appelscha. boerderij in Hooghalen heeft als nadeel dat het vrij dicht bij de TT baan licht. Onze voorkeur gaat naar deze woning uit, maar we durven het risico niet goed te nemen wat betreft lawaai, niet alleen van de TT baan maar ook van andere evenementen die daar gehouden worden. Het is een hele investering om deze boeredrij 'gebruiksklaar' te maken. Andere keus is dus boerderij in Appelscha, ook deze moet voor ons doel verbouwd. We lopen vast in het maken van de goede keus, kun je helpen? Inzicht geven? Vriendelijke groet Hannah J.

Dag Daan,

Mooie avond gisteren,

ook door de wat intiemere sfeer

van een kleine groep.

Ik stelde je de vraag of het acupunctuur netwerk van energiebanen

een overlap heeft met dat van de chakra´s.

Jij zei dat ze identiek zijn.

De chakra´s kun je gunstig beïnvloeden door

het innerlijk voorstellingsvermogen daar actief op te richten,

zoals jij deed met de geleide meditatie. Met muziek

(zoals die bij binnenkomst) kun je de chakra´s harmoniëren.

en ook, je gaf het voorbeeld, met acupunctuurnaalden op

de daarvoor gevoelige plekken te plaatsen.

Is mijn vraag: kun je ook door het drukken op acupunctuurpunten

de werking van de chakra´s optimaliseren ?

Dat vraag ik omdat ik tegen een methode ben aangelopen

(EFT: Emotional Freedom Therapie) die door het zelf kloppen

op acupunctuurpunten oud emotioneel zeer laat afvoeren

(o.a. bij oorlogsveteranen een immense opluchting)

Als je een moment hebt,

verneem ik graag je antwoord.

Dank voor je moeite.

Dat de Gods vonk boven ons hoofd

zich verbindt met de thymus

als de Christusenergie doorkomt

is een geweldig inzicht...

Ook omdat Christus het Zelf is van alle mensen

en iedere ervaring daarvan dus alle mensen ten goede komt

Vriendelijke groet

Hans B.

De Witte Broeders (via D. A. redactie) hebben dit jaren geleden al voorspeld:

http://www.nu.nl/wetenschap/2119932/japan-plant-zonnecentrale-in-ruimte.html

Iets voor op de site, met het betreffende sessieverslag erbij?

*-_-*Groet, L. (volledige naam bij redactie bekend)

Beste Daan,

In juni ben ik bij jou geweest voor een consult in Groningen. Omdat ik veel last heb van mijn nek heb je mij doorverwezen naar H. van E. Inmiddels heb ik diverse behandelingen gehad en gaat het stap voor stap vooruit. Ik kan nu al veel beter bewegen en ontspannen. Dus bij deze mijn hartelijke dank hiervoor.

Vriendelijke groet,

Caroline D. G.

Beste Daan,

Nogmaals hartelijke dank voor de sessie van afgelopen donderdag (30 juli). Helaas ben ik nog een priemende vraag vergeten te stellen. Is het mogelijk mij hier nog een (korte) replay op te geven?

Ik ben vergeten te vragen naar mijn huidige (zielen)missie tijdens deze actuele aardse incarnatie. Is het mogelijk mij daar wat meer duidelijkheid over te verschaffen.

Dank alvast en hartelijke groet,

P. (volledige naam bij redactie bekend)

Goedenavond,

Vandaag was ik voor een consult bij u in Amsterdam waar ik met heel veel

genoegen op terug kijk.

Ik vond het heel bijzonder om zoveel te horen over mijn leven en degenen

om mij heen. Hartelijk bedankt!

Carin J. uit Z.

Beste Daan,

afgelopen week ben ik bij je geweest en ik wil even mijn complimenten uitspreken. Vond het een erg leuke en inspirerende ervaring!

Ik heb even een aantal vraagjes:

Je had het tevens over een kuur voor mijn vriendin J.,

graag zou ik hier de prijs van willen weten.

En over ons huis...denk ik nog even na.

Ik hoop dat er binnenkort iets anders geschikt op ons pad komt.

En als het me te lang duurt trek ik aan de bel ok?

Fijn weekend,

groetjes E. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hallo meneer Akkerman,

Lang geleden was u altijd op radio Noord. Ik luisterde hier erg graag naar. U had het toen ook over huisnummers. Ik heb in drie verschillende huizen gewoond, en als je de huisnummers bij elkaar op telt, kom je telkens op 11 uit. Dit heeft een betekenis, welke betekenis was dit ook alweer?

Vriendelijke groet,

Kim

Sehr geehrter Herr Akkerman,

Vielen herzlichen Dank für Ihr wunderbares Beratungs gespräch in Kaltenkirchen.Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, werde bestimmt wieder da sein.

Mit herzlichen Grüßen Rosel K. aus Q.

Dag Daan,

Enkele maanden geleden was ik bij je op consult in Amsterdam. Ik vond het zeer verhelderend en luister nog regelmatig naar de opname van het gesprek. Dank daarvoor!

Nu kan ik wegens drukke werkzaamheden momenteel geen tijd vrijmaken om weer eens op consult te komen, maar ik zit met een brandende vraag en dacht aan jou die hier misschien antwoord op weet. Mag dat even? De kwestie is de volgende: geloof jij in zwarte magie? Denk je dat het mogelijk is dat iemand zwarte magie op een ander uitoefent? Heb je daar ervaring mee en weet je er raad op?

Ik vraag het omdat ik momenteel het ene pechgeval na het andere heb, echt te gek voor woorden en onderhand toch wel ongewoon wordend. Is het domme pech of iets anders? Ik word er een beetje bang van.

Als je er geen antwoord op weet, ook prima; dat zeg je dat gewoon. Bij voorbaat dank, met hartelijke groet,

Jeannette B. (volledige naam bij redactie bekend)

Beste Daan,

Ons gesprek, en jouw waarneming heb ik als erg positief beschouwd!

Door alle omstandigheden heb ik een flinke tijd met veel stress

geleefd. Na ons gesprek heb ik vaak terug gedacht aan wat je me

meegaf. niks vastleggen, vrijheid, en alles komt goed. Maar momenteel

is alles goed. Heb weer veel werk in het vooruitzicht (voor een heel

jaar) Ga meespelen in twee mooie producties. De eerste is een jeugd

voorstelling en daarna een vrije productie met Rene S. kijk

erg uit naar deze beide producties. De eerste speelt ook in België!

het buitenland zoals je me voorspelde.

"je moet gaan schrijven" zei je me. Ben sindsdien bijna elke dag aan

het schrijven. Zonder doel maar puur voor mezelf. Het geeft me veel inzicht en plezier. Dankjewel hiervoor. denk niet dat ik er anders aan begonnen was.

Momenteel woon ik weer tijdelijk op een ander adres in onderhuur. (2

maanden) Het vinden van woonruimte is nog steeds erg lastig! "binnen

een jaar woonruimte aan de centrum grens van Amsterdam" . Nu nog niet

maar vertrouw erop dat het komt.

En dan de liefde. Misschien wel het belangrijkst. Het gaat geweldig!

Allebei onze eigen tijd en als we samen zijn is het super. Me nog

nooit zo op mijn gemak gevoelt in de liefde.

Het lijkt me fijn om over een tijdje weer eens met je te praten. Het

heeft me goed gedaan en al veel opgeleverd.

Ik hou je op de hoogte.

vriendelijke groet,

T. B. (volledige naam bij redactie bekend)

Geachte heer Akkerman,

Ik schrijf u naar aanleiding van 2 zaken. De eerste is dat ik eigenlijk niet zo geloof in vele mediums (veel charlatans) maar na het lezen van het boek Atlantis en ufo's in 2007 ben ik er van overtuigd geraakt dat u daadwerkelijk iemand bent die in contact staat met de andere wereld en via dit kom ik op mijn belangrijkste vraag, ligt het in uw mogelijkheden om de huidige verblijfplaats te achterhalen van iemand die vermist is?

Ik zal u vertellen om wie het gaat en waarom dit zo belangrijk is. Vorig jaar hebben mijn ouders iemand ontmoet die mijn vader geestelijk heeft gemanipuleerd en vele duizenden euro's heeft geleend en nooit heeft terug betaald. Juridisch viel hier weinig tegen te beginnen. Inmiddels is de situatie veranderd, deze man heeft vele mensen belazerd en is deze week op tv geweest bij het programma opgelicht. Hij is nu spoorloos en ze zijn hem aan het zoeken van dit tv programma. Tegelijkertijd is er inmiddels een zoekbevel van politie van kracht in 2 politieregio's. Deze man heeft vele mensen in het ongeluk gestort, zowel financieel als psychisch en ik wil vele wegen bewandelen om info te krijgen over deze man zodat ik dit onofficieel door kan geven aan de makers van het tv-programma als justitie. de makers v/h programma en justitie zullen deze weg die ik bewandel niet gebruiken omdat de 'normale' wereld waarschijnlijk toch niet snel vertrouwt op mensen als u.

Ook ik was sceptisch, maar door mijn grote kennis van de geschiedenis kwam ik tot de conclusie dat vele theorieën gedeponeerd door het Esoterisch Genootschap waar kunnen zijn omdat het niet in conflict was met mijn kennis...De waarheid bestaat tenslotte niet en in zekere zin ook weer wel dus de theorieën uit uw genootschap passen binnen mijn spectrum van waarheid.

Daarom deze vraag, kunt u en wilt u mij helpen?? Dit is geen vendetta mijnerzijds gericht naar de charlatan van mijn ouders..zulke emoties zijn niet de reden van mijn zoektocht. De reden is dat ik vind dat iemand die zo veel mensen in het ongeluk heeft gestort, op zowel materieel als emotioneel vlak, gestopt dient te worden en het enige correcte middel in de huidige maatschappij is dan justitieel, m.a.w. gevangenisstraf, en daar is info voor nodig.

Ik sta er open voor om deze info uit een andere hoek te verkrijgen dan de hoek waarin televisiemakers en justitie zullen zoeken. Ik sta er open voor om deze info te verkrijgen uit uw hoek, mits ik met een waar medium spreek en niet met de zoveelste Emile Ratelband goeroe.

Durft u een uitdaging aan om mij te helpen indien u kunt?? Mijn groeiniveau is helaas nog niet van dien aard dat ik zelf de link leg naar de geestelijke wereld, mijn tijd komt nog als 1 van de mensen van de nieuwe tijd die gaat komen omdat het me al jaren duidelijk is dat er een bepaalde rol voor mij weggelegd is,maar nu nog niet dus uw hulp zou geweldig zijn.

Help mij en overtuig mij alstublieft dat u ook oprecht een van de mensen van de nieuwe tijd bent, dat u daadwerkelijk tot de zuivere broeders behoort en leen mij uw kracht om te helpen een verstoorde ziel (tijdelijk dmv celstraf) uit deze maatschappij te laten verwijderen ter bescherming van vele zwakkeren.

Indien u mij kunt vertellen waar de huidige verblijfplaats is van de man met de naam F. S., bij mijn weten geboren te in omgeving H. A. in Duitsland. laatst bekende woonadres in de plaats S. waar ook velen gedupeerd zijn, vertelt u het mij dan alstublieft.

Uw contacten gene zijde kunnen u vast vertellen of u er goed aan doet om mee te werken met mij,ik hoop op een positieve reactie.

In ieder geval nog een prettig weekend gewenst,

met vriendelijke groet,

C. van D.

Antwoord van Daan

Beste C. van D.,

Ik heb uw email met belangstelling gelezen, ik heb de zaak 'ingevoeld' en moet zeggen dat deze zaak met deze man (die naar mijn gevoel inderdaad een crimineel is), voor mij te moeilijk ligt, u verwacht namelijk dat ik u aanwijs waar deze man zich ophoudt. Dit zal inhouden dat ik u dan plaatsnaam, adres en huisnummer zal moeten gaan leveren, ik hoop dat u een helderziende kunt vinden die u daaraan kan helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daartoe niet instaat ben. Maar mijn ervaring zegt mij dat er geen enkel medium is die dit zo kan, u verwacht er misschien teveel van, ik zou u een richting kunnen geven; "Hij houdt zich op in Duitsland in de omgeving van Aken, in een vakantie bungalowpark, hij loopt vanzelf wel tegen de lamp doordat hij ook weer andere mensen geld en goederen afhandig maakt, geef het een beetje de tijd ik had zo in gedachten dat het ongeveer 2 maanden duurt of binnen die tijd en dan is hij wel tegen de lamp gelopen". Ik hoop niet, nu ik de uitdaging niet aanneem dat u mij nu ook een charlatan gaat noemen etc. zoals u mijn collega's betiteld, ik hou ervan om iedereen in zijn waarde te laten, natuurlijk ben ik het met u eens dat er goede en minder goede helderzienden zijn en dat sommige zich op wel heel glad ijs wagen. Ik wens u veel succes met het vangen van de boef,

hartelijke groeten, Daan Akkerman.

Geachte heer Akkerman,

Ik ga u terugkoppeling geven dat u inderdaad gelijk had. De betreffende man is voor de rechter verschenen in december..ja zo'n 2 maanden na het moment dat ik u schreef. De zaak is nog lang niet afgerond, maar vond het leuk om u te laten weten dat uw visie erg in de buurt zat (ook inzake de bungalowpark/camping in Duitsland). U heeft uzelf duidelijk bewezen.

Prettig weekend nog,

C. van D.

Beste Daan,

Ik heb een tijdje geleden een consult bij jou gehad, het was zeer verhelderend, ik dank je daarvoor, mijn kwartje viel(mijn ziel tot gemoedsrust). Ik heb besloten om voor mijn twee kinderen te knokken en een goede vader voor te zijn zonder ze het gevoel te geven dat ik ze misschien in de steek zou hebben gelaten. Ze hebben recht op de nabijheid en zorg van hun vader. En last but not least, het leven is geloven, vasthouden en liefhebben,

Hartelijk dank,

Bob J. (volledige naam bij de redactie bekend)

Lieve Daan,

Het is nu alweer bijna half een.

Ik ben vandaag, eigenlijk gisteren, bij je langs geweest, en ik heb er niets geen spijt van.

Net even alles teruggehoord, en meer en meer werd ik bevestigd.

Ik was eerst toch nog een beetje ongerust.

Hoe zou het achteraf klinken, zou het professioneel genoeg overkomen.

Het was allemaal wel erg functioneel.

Het klinkt trouwens zeer professioneel.

Die stemmen.

Ik was blijven kijken of horen.

En dat is al heel wat.

Liefs, A. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hallo Daan,

How are u? Firstly I want to celebrate your Christmas. Where do you stay now, in Holland?

I and my boyfriend decided to get married as you told. This is a happy news so we want to share with you. We would like to have an Europian tour as a honeymoon if we manage to realize. We hope to see u too

BEST REGARDS

J. & C. FROM ?STANBUL. (volledige naam bij de redactie bekend)

Beste Daan,

Afgelopen vrijdag heb ik een plezierig consult bij je gehad.

Ik heb nog enkele vragen, die me later te binnen schoten:

•Welke karaktertrekken komen duidelijk naar voren en aan welke zou ik de kantjes kunnen schaven?

•adviseren/begeleiden/coaching van mensen, in business of meer op het sociale/relationele vlak?

Groet,

Jeanine R. (volledige naam bij redactie bekend)

Goedemiddag,

Ik ben gisteren op consult geweest. Nu zaten we het bandje nog eens te beluisteren en naar aanleiding daarvan had ik nog een vraagje. U had het gisteren over een naam. U kon de naam echter niet goed horen. U had het over een naam met meerdere a's. U dacht aan iets met Maria, Mariana, U vroeg mij hoe mijn oma heette ik zei dat haar naam iets van Wilhelmina was en haar roepnaam Minie. Nu schoot het me te binnen dat haar naam Harmina was. Ik vroeg me nu gewoon af of dit de naam is. Niet dat het heel belangrijk is natuurlijk of misschien herinnert u het niet eens meer, maar ik vroeg me het gewoon af of dit de naam was. Met vriendelijke groeten, Petra

Hallo,

Het was voor mij en mijn vrouw de eerste keer dat wij een lezing van Daan bijwoonde. We waren al snel op ons gemak na de kennismaking. Geen droge humorloze opsomming van feiten,maar een duidelijk begrijpelijk,uiteenzetting van een fenomeen waar we allen mee te maken hebben.[bewust of onbewust]Leerzaam en helder verwoord. Voor mij en mijn vrouw zeker de moeite waard geweest. Jammer dat er pas in september nieuwe lezingen komen wel begrijpelijk vakantietijd. Daan ik kijk er al naar uit,het was een leuke leerzame informatieve gezellige avond. Bedankt ook namens mijn vrouw, wat sommige mensen ook zomaar beweren over helderzienden jij bent zeker geen oplichter Een Amsterdamse Taxi bestuurder

Geachte heer Akkerman,

U heeft gelijk! In juni 2007 was ik bij u. U vertelde mij dat ik zwanger zou raken van een tweeling. Dat is dus ook zo. Ik ben nu 8 weken zwanger dus nog erg pril. U zei ook dat u één baby duidelijk zag en één vaag. Kunt u mij daar meer over vertellen en blijft de zwangerschap goed gaan???

Ik hoor graag van u via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Jet B. (volledige naam etc. bij de redactie bekend) 06-

Dag Daan ,

Vorige week heb je ons nog geholpen met het contact zoeken met G. S, de jongen van 19 die zo ziek was. Hij is tot ons groot verdriet afgelopen zaterdag morgen overleden.

Je zei al dat het kantje boord was en zo voelde het ook. Het was een geweldige jongen en zijn vrienden zijn dan ook totaal van slag. D. heeft hem elke dag bezocht ( al mocht hij er lang niet elke keer bij , G. werd in een kunstmatige slaap gehouden) en morgenavond organiseren we hier thuis een bijeenkomst voor de vriendenschaar.

Dank voor je hulp in ieder geval, we hebben er op afstand alles aan gedaan en we zien je op 3 oktober weer. Groet !

Anne B. ( moeder D.)

Hallo Daan,

Ik wilde je nog bedanken voor het consult d.d.30 juni op het Krugerplein.

Het was razend interessant, en veel dingen die je zei vond ik erg

treffend. Wat dat betreft ben ik blij dat ik bij jou geweest ben.

Je vertelde me ook, dat ik je voor kleine vragen eventueel mocht e-mailen.

Ik heb inderdaad nog een laatste vraag die hieruit voortvloeit.

Zoals je je mischien nog wel herinnert, ben ik 39 en wil nog heel graag

kinderen krijgen. Ik ben nu 7 jaar alleen geweest en de paniek begint toe

te slaan. In het consult kwam gelukkig naar voren dat ik binnen niet al te

lange tijd iemand tegen zou komen.

Nu ben ik dus laatst iemand tegengekomen met donkere krullen, een heel lief

iemand (hij heet S.) en aanvankelijk vond ik hem heel leuk, en dacht

zelfs, dat mijn oma (van die gouden draad, weet je wel)hem naar mij had

toegestuurd. Bij de tweede ontmoeting echter knapte ik helemaal af. Ik voel

nu helemaal niets meer behalve angst en paniek.

Mijn vraag is dus eigenlijk; Kan ik hierin op mijn gevoel vertrouwen? Zal

ik het weten als ik die speciale persoon tegenkom? Of moet ik het gewoon maar

een tijdje proberen met deze jongen. (Het risico is voor mij echter te

groot! ik heb geen tijd meer voor mijn gevoel.)

Sorry dat ik dit nog even moest vragen Daan! Maar ik hoop dat je me nog een

laatste duwtje in de goede richting wilt geven.

Veel groeten en succes met je praktijk!

Simone H. (volledige namen bij de redactie bekend).

Dag Daan,

Terugkijkend op de reading die je me gaf, het volgende. De zaken, die ik in eerste instantie niet herkende en waarop ik mogelijk sceptisch heb gereageerd, zijn toch op hun plaats gevallen. Een concreet voorbeeld is de verhuizing die je aankondigde. Deze heeft eind januari plaatsgevonden en ik woon nu in Gieten, omgeven door groen. Kortom, alles klopte en ik heb meer aan het consult gehad, dan ik in eerste instantie dacht. Hiervoor mijn dank. De foto die ik meestuur, helpt je misschien te herinneren om wie het gaat/ ging. Mijn vertrouwen is gebleken uit het feit, dat ik mijn dochter naar je toegestuurd heb. Zij bezocht je in Amsterdam. Mijn echtgenoot en ik, herkenden haar in jouw beschrijvingen en het heeft ons allemaal goed gedaan te weten, dat mijn ouders haar bijstaan, daar waar mijn moederlijke armen tekort schieten.

Ik heb de volgende vraag, waarvan ik hoop, dat die uit de Geestelijke wereld voor mij, bij jou wordt aangevuld. Het gaat over beelden die ik heb gehad in het verleden, die met vermissing te maken hebben. Ik zoek een vertrouwenspersoon, waar ik dat kwijt kan en die mij verder op het helderziende vlak kan coachen of zo. Aangezien jij bewezen hebt 'goed' werk te leveren, vanuit het Licht te werken en Begeleid wordt, is mijn hoop op jou gevestigd. Je zult begrijpen, dat ik in de mail niet uitgebreid op de genoemde vermissing kan ingaan. Mocht het zo zijn, dat je hetgeen hierboven staat in overweging wilt nemen, dan hoeft dat uiteraard niet gratis.

Bij voorbaat dank voor je reactie op deze mail.

Vriendelijke groeten,

R. W.

Hallo Daniel,

vor 9 Jahren war ich das erste Mal bei Ihnen. Damals haben Sie mir sehr

weitergeholfen.

Inzwischen bin ich 31 Jahre und suche meinen beruflichen Weg. Ist es

möglich eine schriftliche Beratung zu bekommen? Was kostet es?

Viele liebe Grüße

Marion Speckmann aus Hamburg

Geachte heer Akkerman,

Iets meer dan een jaar geleden ben ik voor een consult bij u geweest. U wees mij op het feit dat er iets van een vleesboom of zo in mijn maagstreek groeide en adviseerde om dat na te laten kijken. Helaas heb ik uw raad in de wind geslagen. Drie maanden geleden heb ik een maagperforatie gehad en vanmorgen meldde mijn huisarts dat ik maagkanker heb. Tsja en wat wil ik nu? Eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Of u mij ergens mee kunt helpen vraag ik me af, maar nu heeft u mijn mailadres en telefoonnummer en ben ik toch wel benieuwd naar een reactie. Hartelijke groeten,

J. S. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hallo Daan,

Ik heb vorig jaar een consult bij u gehad waarvan er 2 van de 3 voorspellingen al zijn uitgekomen. Een schoonzuster die ernstig ziek is en onze zoon en zijn vriendin verwachten een baby wat geboren wordt in december dit jaar. Wat voor mijzelf erg belangrijk is dat u voor mij een heel lichte anti conceptiepil had voorgeschreven. Ik kan tot op heden de pil niet voorgeschreven krijgen. U hebt mij toen een middel genaamd placenta van Bloem voorgeschreven maar dat werkt niet goed en ben ermee gestopt. Ik gebruik nu een teunisbloemolie capsule maar weet wel zeker dat dit niet voldoende is. Ik voel me wel wat beter maar het kan veel beter. Uw advies graag,weer een consult laten doen en als daar weer het zelfde uitkomt, de pil gebruiken ga ik voor om het alsnog te krijgen. In afwachting van u reactie Mevr. W. (volledige naam bij de redactie bekend)

Beste Daan,

Ik wil je nog hartelijk danken voor het gesprek afgelopen vrijdag. De dingen die je zei waren heel treffend en soms verasten ze me. Ik vond het heel bijzonder.

Je hebt verteld over mijn relatie met mijn vriend. Mede omdat ik het niet had verwacht weet ik nu niet meer zo goed wat ik precies met hem moet bespreken. Wat je zei was heel treffend, maar ik kan het niet meer zo verwoorden. In elke poging loop ik vast. Zou je me hier nog een handvat voor kunnen geven?

Ik bedacht me ook nog dat je niet veel zei over mijn broer. Wij maken ons nogal zorgen om hem. Hij heeft recent een motorongeluk gehad en herstelt daar goed van. Het ongeluk lijkt wel een soort 'wonder', omdat hij eigenlijk heel hard hulp nodig had om zijn leven op de rails te krijgen en we kunnen hem nu pas die hulp bieden. Wij weten eigenlijk nog steeds niet goed waar hij mee zit en hoe we hem het beste kunnen helpen. Als je daar nog iets over kunt zeggen, zou ik dat op prijs stellen. Ik hoop dat ik niet te veel van je vraag.

Vriendelijke groet, M. S. (volledige naam bij de redactie bekend)

Hallo Daan,

Ik ben laatst bij je geweest, hier in Groningen, en ben daar erg blij mee. Het voelde als thuiskomen. Het is geweldig zo gekend te worden, en m'n 'fratsen' die als gewoon als van mijn persoonlijkheid zijnde werden genoemd en geaccepteerd. Het bandje is helaas maar half gelukt doordat het was gestopt, maar ja, ik heb het gehoord, en zal het niet vergeten.

Liefs, J. H. (volledige naam bij de redactie bekend)