Interviews

Paravisie interview, januari 2007

Trancemedium Daan Akkerman & de Witte Broederschap

Trancemedium Daan Akkerman ontvangt al meer dan twintig jaar inzichtgevende boodschappen van Meesters uit de Witte Broederschap, een collectief dat zich in de kosmos bevindt. Naast informatie over levensthema's, geven de Meesters toekomstige gebeurtenissen door. Zo meldden ze eind 1987 de grote klimaatverandering, die we thans ondergaan. Over de Nederlandse dijken in de komende tijd laten ze weten: 'Het water zal over de rand komen en tot watersnood leiden. Het loopt echter niet uit op een complete overstroming:

Zijn hele leven ziet hij aura's bij planten, dieren, mensen. En al vroeg leerde hij zo de verschillende stemmingen en karakters van mensen kennen. Als jong jongetje zag trancemedium Daan Akkerman (49 jaar) daar de leuke kanten van: aan de hand van de kleuren die om de juf hingen, wist hij hoe haar stemming was en wanneer hij haar het beste iets kon vragen. Later echter kwamen ook de lastigere kanten van deze gave naar boven. Niet iedereen bleek immers te ervaren wat hij zag. Op een gegeven moment moest hij zelfs bij de oogarts langs. 'Misschien ziet Daan wel te veel', was de conclusie. "Dit is altijd zo gebleven, al kan ik het inmiddels uitschakelen", vertelt Daan lachend. "Als ik iets langs iemand heen kijk, zie ik de structuur en kleuren van de aura. Of ze open, dicht, licht of donker zijn; dit geeft veel informatie over iemand."

'Het licht neemt toe, maar de hardheid van de duisternis groeit ook. Dit is een teken dat er iets naar een hoogtepunt gaat ...'

LICHTWEZEN MET EIGEN AFDELING

Een bijzondere ontwikkeling deed zich zo'n twintig jaar geleden voor. "Het kwam al vaker voor dat ik 'weg' raakte als ik me in een persoon verdiepte. Net of ik een black-out had. Erna herinnerde ik me niets. Op een gegeven moment ben ik samen met iemand er bewust voor gaan zitten: hij stelde vragen, ik concentreerde me en al snel raakte ik 'weg'. Er meldde zich een lichtwezen van de Witte Broederschap. Hij kondigde aan dat er informatie zou volgen over de Nieuwe Tijd: over de omwenteling van het Vissen- naar het Watermantijdperk. Ik geloofde hem, maar dacht ook: dit is té fantastisch om waar te zijn. We besloten het nog eens te proberen, deze keer met de memorecorder op scherp."

Een uitgebreide uitleg over de ontwikkeling van de mensheid volgde. Tien verschillende lichtwezens kwamen op deze manier bij Daan door. "Lanto is een van deze Meesters; hij komt regelmatig naar voren. Vele sessies volgden na die keer. Allerhande onderwerpen over wetmatigheden in de kosmos kwamen diepgaand aan bod. Maar ook informatie op gebied van wetenschap, religie, enzovoorts. Elk lichtwezen heeft z'n eigen afdeling met kennis en spreekt op een specifieke wijze door mij. Je merkt dit meteen aan mijn stem. Die klinkt dan anders. Ook merk je het aan de vaktermen, die elk wezen bezigt. Wat altijd hetzelfde is: ieder spreekt zonder enige hapering door mij heen. Met monotone stem, alsof ik iets oplees, doe ik vloeiend het verhaal."

Voorspellingen

De Meesters geven niet alleen informatie over levensthema's, ze hebben ook allerlei voorspellingen gedaan. "Eind 1987 voorspelden ze de grote klimaatverandering, die wij nu ondergaan. Ook de val van het communisme, van de Berlijnse muur en van de apartheid voorzagen zij al lange tijd voordien. Wat ze melden over de komende periode? Dat de Europese Unie verscheurd zal worden door tegenstrijdige belangen en uiteen zal vallen. China komt op als wereldmacht. De Verenigde Staten krijgen aanzienlijk minder te zeggen. En Rusland krijgt zelfs meer macht dan de Verenigde Staten. Het boeddhisme verspreidt zich wereldwijd vanuit China: een getransformeerde vorm zonder kastenstelsel en dogma's. Verder zal China zich verzoenen met Tibet. Wat de Nederlandse dijken betreft: we hoeven daarover niet te angstig te zijn. Het droogmalen zorgt er wel voor dat we steeds dieper komen te liggen. Het waterzal ook over de rand komen en tot watersnood leiden. Maar het loopt niet uit op een complete overstroming, zoals nu vaak wordt gedacht. Het zal een situatie zijn die we kunnen beteugelen. Belangrijk in ons handelen is om niet te veel in onze angst te zitten."

ANGST DENKEN

Angst. Over de werking van dit 'mechanisme' zeggen de Meesters en trancemedium Daan: "Doordat we ons verbinden met angst, creëren we een overeenkomstige wereld. Roepen we het over onszelf af. Beter is om te kijken waarde uitdaging ligt! Wat kunnen we beter maken dan hoe het tot nu toe is? Bij extremisme zie je ook het angst-denken. Mensen gaan elkaar beschuldigen en verdenken van zaken. Een frappant voorbeeld van hoe je hier positiever mee om kunt gaan, is de reactie van de Londense burgemeester op de extremistische aanslag in zijn stad destijds. In zijn rede zei hij: 'Wij beseffen dat de extremisten nooit alle mensen hier in Engeland kunnen opblazen. Wij beseffen dat zij ons angst willen bezorgen door onze economie onderuit te halen. En daar beantwoorden wij niet aan. Wij gaan morgen weer aan het werk.' Alle Engelsen hebben ernaar geluisterd en toen gebeurde het: veertien dagen na de aanslag was er weer iemand die een aanslag wilde plegen. Deze persoon trok aan het touwtje, maar de bom ging niet af. Simpelweg omdat de angst er niet was om de actie te voeden."

Daan gaat verder: "Angst voor een slechte economie máákt dat de economie slechter gaat: het is een grote motor in de verkeerde richting. Het gevoel dat de economie beter gaat, máákt ook dat die beter gaat. Vanuit kiezen voor hun eigen hachje spreken politieke leiders mensen vaak aan op hun angst. Ze gebruiken de angst om kiezers te trekken, om zieltjes te winnen. Veel beter is om ze een positieve uitdaging voor te houden. Dan krijg je een gezondere maatschappelijke structuur. Namelijk: kiezers die gemotiveerd aan de verbetering van, zeg maar, de gezondheidszorg gaan werken. Dit is heel wat anders dan dat je als politicus mensen op je probeert te laten stemmen op grond van angst en drogredenen."

Over het spirituele zegt het Groningse trancemedium: "De mens wordt steeds spiritueler. Dit komt niet door geloof, maar door de eigen ervaring. Wie zich openstelt voor spiritualiteit en zich ermee bezighoudt, gaat ervaren dat het werkt. Dit gebeurt al wanneer je mediteert en je je daardoor kalmer voelt. Of als je mensen vol liefde tegemoet treedt en ervaart dat je ook van hen liefde ontvangt. Of wanneer je iemand vergeeft en merkt dat het hierdoor beter tussen jullie gaat. De daadwerkelijke ervaring dient zich dan aan. Momenteel hebben mensen veel van zulke ondervindingen. De Meesters spreken hier al lang over. Op consulten hoor ik de bevestigende verhalen. Hier gaat geloven (wat buiten je staat) over in zeker weten (wat in je zit). Zo wordt het een spiritueel weten."

En hoe staat het ervoor met de lichtgroei in deze tijd? "Momenteel groeien de contrasten tussen donker en licht. Tussen mensen van goede wil en mensen met een destructieve inslag", geeft Daan aan. "Je ziet dit terug in oorlogen (tussen Israël & Palestina, in Libanon, bij Amerika en Irak, Afghanistan). Hierin worden de contrasten steeds groter en steeds sterker uitgestreden. Vroeger had je naast licht en donker ook een heel groot grijs gebied; dit wordt nu steeds kleiner. Het licht neemt namelijk toe. Maar de hardheid van de duisternis aan de andere kant groeit eveneens. Dit is een teken dat er iets naar een hoogtepunt gaat, waarop het uiteindelijk ook uitgestreden moét worden. En dat kan alleen bereikt worden door onze eigen inbreng. Dus: laten wij licht strooien op aarde!"

DE TOEKOMST IS VERANDERD

Hoe hebben we het de afgelopen eeuwen gedaan qua lichtgroei? "We hebben veel meer duisternis getransformeerd dan eeuwen geleden werd voorzien", reageert Daan. "Veel meer dan, noem, Nostradamus in de Middeleeuwen had overzien. Een aantal mensen verbaast zich erover dat zijn voorspellingen tot aan de gebeurtenissen in de Tweede wereldoorlog klopten en dat de informatie over de periode erna niet zo zuiver is uitgekomen. Maar dat komt, omdat wij in de afgelopen eeuwen veel sterker en sneller duisternis hebben getransformeerd dan hij vanuit zijn tijd voorspelde. Hij kon alleen zien hoe het zou worden als wij niets zouden doen: de weg zouden voortgaan zoals het toen was. Het liep anders en hierdoor zijn ook de gevolgen veranderd. Als er een oorzaak is en je doet niets, is er een bepaald gevolg. Doe je op dat pad tussen oorzaak en gevolg iets beters, iets sterkers, dan verander je het gevolg. Dus: je kunt je toekomst veranderen. En daarin is ieder individu van belang."

De Meesters hebben Daan aangegeven dat het veel sneller gaat dan wij soms denken. Ze hebben hem laten weten: "Wij hebben contact met duizenden mediums over de hele aarde. Wij zien dat de aarde in een enorm tempo aan het verlichten is. Door als mens niet in je angst te schieten en positief met dingen om te gaan, inspireer je een ander al. Overtuigen is niet nodig. Gewoon zijn wie jij bent, heeft zijn uitstraling; dat geeft een positieve wereld."

EERST GEVEN, DAN HEBBEN

Wat kunnen wij volgens de Meesters bijdragen aan deze Nieuwe Tijd? "Zij zeggen: verbeter de wereld, begin bij jezelf", antwoordt Daan. "Kijk vooral naar de verantwoordelijkheid van jezelf en niet naar die van de buitenwereld. Dus niet met de vinger wijzen naar een flitspaal als je te hard rijdt. Het begint bij jezelf! En als je daarin gaat ervaren dat jouw positieve inbreng goed uitwerkt, doe je dit vaker. Een voorbeeld: heb je een groot probleem met iemand, dan kun je dit ervaren. Begin ermee het probleem niet meer als probleem te zien, maar de persoon te vergeven. Stuur die persoon in gedachte licht, liefde en bloemen in plaats van haat, boosheid, jaloezie, teleurstelling en veroordeling. Je zult merken dat de betreffende persoon ineens anders op jou zal reageren. Zonder dat je iets hebt gezegd. Dit komt, omdat je het negatieve tussen jou en die persoon wegneemt. Je maakt het open en je zet er iets anders tussenin. Daardoor kan die persoon dichterbij jou komen - op een positieve manier. Het is simpel: als je iets wilt hebben, moet je eerst iets geven. Als je dit eenmaal hebt ervaren, wéét je het. Probeer het maar eens."

MEESTERS VAN DE WITTE BROEDERSCHAP

De Meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezen in de Kosmos. Zij hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie voltooid. En zij hebben zich ten doel gesteld de mensheid intuitief te inspireren en te begeleiden. Wit verwijst naar wit licht - het licht waarin alle kieuren van het spectrum zijn opgenomen. Wit licht ccirculeert en omvat alle stoffelijke en niet-stoffelijke zaken. Broederschap staat symbool voor eenheid, gelijkheid en gelijkgerichtheid.

Bron: Paravisie, Januari 2007, tekst: Karin Karsten

 

Psychologie Magazine, mei 2008

DAAN AKKERMAN (50) HOORT STEMMEN EN ZIET WAAR MENSEN PIJN HEBBEN.

Als kind zag ik vaak lichtgevende, zuilachtige verschijningen in mijn slaapkamer, die tegen me praatten. Toen ik dat aan mijn moeder vertelde, schrok ze. Zij had dat soort wezens vroeger ook weleens gezien en was er bang voor. "Gooi ze maar nat met water, dan verdwijnen ze vanzelf," zei ze. Maar ik vond die wezens helemaal niet eng. Ook zag ik kleuren om mensen heen en hoorde ik vaak een stem in mijn hoofd die me dingen vertelde.

Zo liep ik een keer met vriendjes naar school toen de stem zei: "De meester is ziek, jullie zijn vandaag vrij." Mijn vriendjes geloofden me niet, maar op school bleek de meester inderdaad ziek te zijn. Om mensen niet aan het schrikken te maken, leerde ik mijn mond te houden over mijn gave. Na de mavo begon ik een handel in kunst en antiek. Maar ik bleef dingen zien en horen die er niet waren.

Ik zie niet alleen aura's, ik zie ook waar mensen pijn hebben of wat de oorzaak is van hun gezondheidsklachten. Ik hoor en zie overleden mensen. Soms alleen een gezicht, soms een hele persoon. Soms voorspelt de stem in mijn hoofd wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Inmiddels werk ik al dertig jaar als paragnost in Nederland en Duitsland. De tijd van de twijfel heb ik allang achter me gelaten. Negentig procent van wat ik voorspel, komt uit. Soms gebeuren dingen wat later dan ik heb gezegd, zoals de vuurwerkramp in Enschede. Die heb ik voorspeld, zij het een paar jaar te vroeg.

Mijn leukste voorspelling deed ik in 2001, in Turkije. Ik ontmoette daar de volkszangeres Sertab Erener, die toen alleen nog in Turkije bekend was. Zij vroeg mij hoe haar carrière zich verder zou ontwikkelen. Vrijwel meteen zag ik het logo van het Eurovisie Songfestival achter haar opdoemen, en een grote gouden beker. "Je zult het songfestival winnen," zei ik tegen haar. Ze geloofde me niet. Maar een paar jaar later, in 2003, is het toch echt gebeurd.